Výběrové řízení - pracovník Kontaktního centra DROM