Aktuální provoz

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU NAŠICH SLUŽEB

Následující služby a programy fungují bez omezení, doporučujeme všem klientům a zájemcům o službu si domluvit s pracovníky další postup nebo schůzku předem telefonicky:

Terénní sociální práce Brno
Zdravotně sociální pomoc

Sociálně aktivizační služba DROM
Odborné sociální poradenství DROM
Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti
Komplexní práce s rodinou a pěstouny

Kontaktní centrum DROM se nyní zaměřuje především na výměnu HR materiálu a poskytování potravinové pomoci. Výměny materiálu probíhají přes okno výměnné místnosti, které vede do ulice Bratislavská 41, za současné situace tak nelze zcela zaručit klientům anonymitu. Výměna probíhá v co nejkratších možných kontaktech při dodržování přísných hygienických pravidel. V současné době je již možné se předem objednat na poradenství a objednat si praní prádla. Praní prádla nyní probíhá pouze 1x denně, a to v dopoledních hodinách. Pro klienty kontaktního centra jsou stále k dispozici textilní roušky. Rovněž je v omezeném provozu otevřena kontaktní místnost – přítomni mohou být naráz pouze dva klienti a to na 30 minut, platí zpřísněná hygienická pravidla.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM zahájilo 11. května činnost v omezeném režimu v souladu s nařízením vlády. I nadále můžete využívat doučování online.

Činnost alternativního výkonu trestů (OPP) je obnovena (a to vždy na základě písemného prohlášení klienta i organizace DROM jakožto poskytovatele), stejně tak výkon veřejné služby.

Provoz v parku Hvězdička Eugena Horvátha je ve všední dny od 7 do 20 hodin a ve volných dnech od 8 do 20 hodin. Žádáme návštěvníky parku o dodržování aktuálních nařízení vlády.

O všech dalších změnách Vás budeme nadále informovat na https://www.facebook.com/DromRomskeStredisko/