AKTUÁLNÍ PROVOZ SLUŽEB KONTAKTNÍHO CENTRA DROM

AKTUÁLNÍ PROVOZ SLUŽEB KONTAKTNÍHO CENTRA DROM:

- Kapacita kontaktní místnosti se mění z původních 6 klientů/hodinu na 3 klienty/30 minut.

- Distribuce HR materiálu probíhá výhradně přes okno, aby se ve službě zbytečně nekumulovali klienti.

 

-  Klienti využívají služeb KC pouze k zajištění základních potřeb, nezdržují se na KC déle, než je nezbytně nutno.

- Prací servis je stále k dispozici 2x denně, hygienický servis není poskytován.

- PC je možno využívat POUZE k hledání bydlení a práce.