Cesta: Drom, romské středisko / O nás


DROM, romské středisko je příspěvkovou organizací statutárního města Brna zřízenou za účelem zajištění podpory městským částem v procesu sociálního začleňování. Posláním organizace je pomáhat zřizovateli k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, mapovat problémy sociálně vyloučených lokalit a propojovat subjekty veřejné správy a neziskového sektoru na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování.

Poskytujeme sociální služby:

  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM
  • Terénní programy - Terénní sociální práce Brno, Zdravotně sociální pomoc

Realizujeme programy:

  • Asistence prevence kriminality
  • Pomoc pěstounům a rodinám s dětmi

 Další aktivity naší organizace:

  • pomoc obětem trestné činnosti
  • umožnění výkonu obecně prospěšných prací
  • předškolní příprava dětí
  • spolupráce se subjekty zainteresovanými do problematiky sociálního vyloučení
  • analýza a monitoring sociálně vyloučených lokalit
  • pořádání kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a osvětových akcí

DROM, romské středisko také úzce spolupracuje s Nadačním fondem Verda, podporujícím vzdělávání romských studentů.

Přílohy ke stažení