Cesta: Drom, romské středisko / Projekty


Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.


Naše nová cesta – AMARO NEVO DROM

Od září 2016 realizujeme projekt, v rámci kterého bude provozováno komunitní centrum, bude probíhat činnost komunitních skupin a aktivity spojené s reintegrací pachatelů trestných činů.


Seberozvojové aktivity v NZDM

Díky finanční podpoře Nadace AGROFERT realizujeme preventivní a seberozvojové aktivity pro děti žijící v brněnských sociálně vyloučených lokalitách.


Cesta za poznáním

Cílem projektu je umožnit dětem a mládeži, kteří navštěvují NZDM DROM bezpečné, smysluplné a rozvíjející možnosti trávení volného času, které pomůže snižovat rizika vzniku sociálně-patologických jevů, které dětem a mládeži žijící v sociálně vyloučené lokalitě hrozí.


Pomoc obětem trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách

Posláním programu je napomoci eliminaci kriminality a sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách, a to jak kriminality, při níž se obyvatelé těchto lokalit stávají oběťmi trestné činnosti, tak i kriminality, kterou sami páchají.