Cesta: Drom, romské středisko / Sociální služby


DROM, romské středisko je oprávněno poskytovat sociální služby

Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 31. 8. 2007 byl Drom zaregistrován jako poskytovatel sociální služby - terénní programy (§ 69) a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (§ 62) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

  1. sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM
  2. sociální služby Terénní programy:

Partneři a donátoři

Poskytování všech 3 sociálních služeb (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM; Terénní sociální práce Brno; Zdravotně sociální pomoc) je v roce 2016 umožněno mj. díky finanční podpoře Jihomoravského kraje. Služba Zdravotně sociální pomoc je dále realizována s finanční podporou Olomouckého kraje a v roce 2016 probíhá projekt "Zdravotně sociální pomoc v Olomouci" s finanční podporou Magistrátu města Olomouce.

 Logo

Olomoucký kraj logo

 

 Výsledek obrázku pro olomouc logo ke stažení