Cesta: Drom, romské středisko / Sociální služby / Zdravotně sociální pomoc / Co nabízíme


TERÉNNÍ PROGRAM ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ POMOC

V jakých situacích se na nás můžete obrátit

 • Potřebujete se zaregistrovat u praktického nebo odborného lékaře?
 • Dlouho jste nebyl/nebyla u lékaře na kontrole?
 • Jste nemocný/nemocná a neléčíte se?
 • Ztratil/ztratila jste kartičku zdravotní pojišťovny?
 • Nemáte vyřízený invalidní důchod?
 • Nevíte, na jaké příspěvky, pomůcky a služby máte u svého onemocnění nebo při péči o jinou nemocnou osobu nárok?
 • Anebo se jen necítíte dobře, nevíte, co Vám je, a bojíte se jít k lékaři?

 S řešením těchto problémů Vám může pomoci zdravotně sociální pomocník.

 • Poradí Vám, co máte dělat, kam jít, jaké dokumenty potřebujete.
 • Pomůže Vám s vyplněním formulářů, sepsáním žádostí, odvolání a námitek.
 • Doprovodí Vás k lékaři, na zdravotní pojišťovnu a úřady.
 • Pomůže Vám domluvit se s lékaři, zdravotnickými pracovníky a úředníky.

Rodičům dětí dále může pomoci s dodržováním povinného očkování dětí.
Ženám a dívkám pomůže se zařízením kontroly u ženského lékaře a poradí, jak plánovat rodičovství.
Těhotným ženám a čerstvým maminkám poradí, jak se starat o sebe a dítě.
Těm, kteří chtějí změnit životní styl anebo stravovací návyky, poradí jak.
Dále Vám pomůže s řešením hygienických závad v bytě, s využitím práva na preventivní prohlídky hrazené ze zdravotního pojištění a dalšími podobnými problémy, které Vás mohou trápit.

Kde působíme

Sociální službu Zdravotně sociální pomoc (terénní program podle § 69 zákona o sociálních službách) zajišťuje organizace DROM, romské středisko se sídlem v Brně. Služba je v roce 2016 poskytována v sociálně vyloučených lokalitách následujících obcí a krajů:

kraj  město / oblast  obec / ulice
Jihomoravský kraj Brno (městské části Brno-střed, Brno-sever) zejména ulice Bratislavská, Cejl, Francouzská, Spolková, Stará, Koliště, M. Horákové, Vlhká, Příční, Dornych a ubytovny na Jarní, Vlhké, Šámalově, M. Kuncové, Kolišti
Olomoucký kraj Olomouc zejména ulice Riegrova,  Mrštíkovo náměstí,  Holická,  U Cukrovaru,  ubytovna Klášterní Hradisko 146
Prostějovsko Prostějov (zejména ulice Dobrovského, Husovo nám., Hvězda, M. Pujmanové, Vápenice)
Dobromilice, Hradčany, Bedihošť, Pěnčín, Tvorovice
Jesenicko, Javornicko a Žulovsko Jeseník (zejména ulice Kostelní, O. Březiny), Javorník, Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Vidnava, Vlčice

Čeho chceme dosáhnout

Posláním této služby je pomoci obyvatelům těchto lokalit (osoby ohrožené sociálním vyloučením v souvislosti se zdravotní péčí) začlenit se do běžného způsobu života v oblasti péče o zdraví.

Cílem služby je, aby obyvatelé sociálně vyloučených lokalit získali informace o existujících veřejných službách zejména v oblasti péče o zdraví a naučili se tyto služby samostatně využívat a pečovali o zdraví své a svých dětí.

Chceme dosáhnout hlavně toho, abyste Vy, Vaše děti a Vaše rodina:

 • měli svého lékaře a pravidelně ho navštěvovali
 • byli pojištěni u takové zdravotní pojišťovny, kterou jste si  svobodně vybrali a měli základní informace o tom, jaká práva a povinnosti máte jako pojištěnci zdravotní pojišťovny
 • měli základní informace o svém zdravotním stavu a o léčbě, kterou podstupujete
 • ulevovali bolesti a zdravotním omezením dostupnými prostředky a pomůckami (kompenzační pomůcky, ústavní péče)
 • nezhoršovali zbytečně svou sociální situaci v důsledku nemoci či postižení (příspěvky, výhody, invalidní důchody)
 • nežili ve zdraví škodlivém prostředí (hygienické závady obydlí)

Krátkodobé cíle pro rok 2017 jsou (vztažené k obsahům dohod o poskytování služby):

 • v 80 % případů, kdy je obsahem dohody registrace u lékaře, se podaří registrace dosáhnout;
 • v 60 % případů, kdy je obsahem dohody zlepšení prevence, se podaří, že uživatel navštíví alespoň jednou (za dané období) konkrétního lékaře za účelem prohlídky;
 • v 60 % případů, kdy je obsahem dohody stanovení diagnózy, se podaří v případě subjektivních zdravotních potíží uživatele zjistit diagnózu;
 • v 60 % případů, kdy je obsahem dohody léčení nemoci, se podaří dosáhnout toho, aby uživatel, který má již diagnostikovanou nemoc a dosud ji neléčil, začal docházet na prohlídky, dodržoval stanovený léčebný režim atd.;
 • v 50 % případů, kdy je obsahem dohody začlenění do systému sociální péče, uživatel obdrží některou z forem (sociální) péče o zdravotně postižené;
 • v 80 % případů, kdy je obsahem dohody vyřízení průkazu zdravotní pojišťovny, se toho podaří dosáhnout;
 • v 80 % případů, kdy je obsahem dohody změna zdravotní pojišťovny, se toho podaří dosáhnout;
 • v 60 % případů, kdy je obsahem dohody zlepšení hygienických podmínek obydlí uživatele, se je podaří zlepšit.

Komu je služba určena

Služba je určena obyvatelům sociálně vyloučených lokalit starším 18 let a jejich dětem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené s péčí o zdraví, protože:

 • nemají svého praktického lékaře (nebo)
 • ho pravidelně nenavštěvují (nebo)
 • se bojí navštěvovat lékaře (nebo)
 • nevědí, u jaké zdravotní pojišťovny jsou pojištěni (nebo)
 • nemají platný průkaz pojištěnce (nebo)
 • mají dluhy na zdravotním pojištění či regulačních poplatcích (nebo)
 • nejsou úspěšní v komunikaci s lékaři (nebo)
 • nemají dostatek informací potřebných pro zmírnění nebo léčbu svých potíží (nebo)
 • mají zkušenost s odmítavým přístupem zdravotnického personálu (nebo)
 • upustili od řešení svých  zdravotních problémů (nebo)
 • bydlí v nevhodných hygienických podmínkách (nebo)
 • nevyužívají dostupné veřejné péče.

Služba může být poskytnuta i osobám, které nejsou obyvateli sociálně vyloučené lokality, ale splňují ostatní podmínky.

Partneři projektu

V roce 2017 je projekt realizován s finanční podporou Jihomoravského a Olomouckého kraje a statutárního města Olomouce.

 

Olomoucký kraj logoLogo

  


.Výsledek obrázku pro olomouc logo ke stažení