Cesta: Drom, romské středisko / Sociální služby / Zdravotně sociální pomoc / Co nabízíme


TERÉNNÍ PROGRAM ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ POMOC

V jakých situacích se na nás můžete obrátit

 • Potřebujete se zaregistrovat u praktického nebo odborného lékaře?
 • Dlouho jste nebyl/nebyla u lékaře na kontrole?
 • Jste nemocný/nemocná a neléčíte se?
 • Ztratil/ztratila jste kartičku zdravotní pojišťovny?
 • Nemáte vyřízený invalidní důchod?
 • Nevíte, na jaké příspěvky, pomůcky a služby máte u svého onemocnění nebo při péči o jinou nemocnou osobu nárok?
 • Anebo se jen necítíte dobře, nevíte, co Vám je, a bojíte se jít k lékaři?

 S řešením těchto problémů Vám může pomoci zdravotně sociální pomocník.

 • Poradí Vám, co máte dělat, kam jít, jaké dokumenty potřebujete.
 • Pomůže Vám s vyplněním formulářů, sepsáním žádostí, odvolání a námitek.
 • Doprovodí Vás k lékaři, na zdravotní pojišťovnu a úřady.
 • Pomůže Vám domluvit se s lékaři, zdravotnickými pracovníky a úředníky.

Rodičům dětí dále může pomoci s dodržováním povinného očkování dětí.
Ženám a dívkám pomůže se zařízením kontroly u ženského lékaře a poradí, jak plánovat rodičovství.
Těhotným ženám a čerstvým maminkám poradí, jak se starat o sebe a dítě.
Těm, kteří chtějí změnit životní styl anebo stravovací návyky, poradí jak.
Dále Vám pomůže s řešením hygienických závad v bytě, s využitím práva na preventivní prohlídky hrazené ze zdravotního pojištění a dalšími podobnými problémy, které Vás mohou trápit.

Kde působíme

Sociální službu Zdravotně sociální pomoc (terénní program podle § 69 zákona o sociálních službách) zajišťuje organizace DROM, romské středisko se sídlem v Brně. Služba je v roce 2016 poskytována v sociálně vyloučených lokalitách následujících obcí a krajů:

Jihomoravský kraj: Brno
Olomoucký kraj: Olomouc, obce na Prostějovsku (Dobromilice, Hradčany), Jeseník a obce na Javornicku (Bernartice, Bílá Voda, Javorník, Kobylá nad Vidnavkou, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Vidnava, Vlčice, Žulová)


Služba může být poskytnuta i osobám, které nejsou obyvateli sociálně vyloučené lokality, ale splňují ostatní podmínky. 

Čeho chceme dosáhnout

Posláním služby je pomoci obyvatelům těchto lokalit (osoby ohrožené sociálním vyloučením v souvislosti se zdravotní péčí) začlenit se do běžného způsobu života v oblasti péče o zdraví.

Cílem služby je, aby obyvatelé sociálně vyloučených lokalit získali informace o existujících veřejných službách zejména v oblasti péče o zdraví a naučili se tyto služby samostatně využívat a pečovali o zdraví své a svých dětí.

Chceme dosáhnout hlavně toho, abyste Vy, Vaše děti a Vaše rodina:

 • měli svého lékaře a pravidelně ho navštěvovali (zdravotní pojištění, registrace)
 • léčili své nemoci (preventivní a pravidelné kontroly)
 • ulevovali bolesti a zdravotním omezením dostupnými prostředky a pomůckami (kompenzační pomůcky, ústavní péče)
 • nezhoršovali zbytečně svou sociální situaci v důsledku nemoci či postižení (příspěvky, výhody, invalidní důchody)
 • nežili ve zdraví škodlivém prostředí (hygienické závady obydlí)

Krátkodobé cíle pro rok 2016 jsou (vztažené k obsahům dohod o poskytování služby):

 • v 80 % případů, kdy je obsahem dohody registrace u lékaře, se podaří registrace dosáhnout
 • v 50 % případů, kdy je obsahem dohody zlepšení prevence, se podaří, že uživatel navštíví alespoň jednou (za dané období) konkrétního lékaře za účelem prohlídky
 • v 50 % případů, kdy je obsahem dohody začlenění do systému sociální péče a kde vznikl nárok, uživatel obdržel některou z forem (sociální) péče o zdravotně postižené
 • v 60 % případů, kdy je obsahem dohody zlepšení hygienických podmínek obydlí uživatele, se je podařilo zlepšit

Komu je služba určena

Služba je určena obyvatelům sociálně vyloučených lokalit starším 18 let a jejich dětem, kteří jsou ohroženi zanedbáním péče o zdraví anebo nevyužívají veřejných služeb spojených s péčí o zdraví, a to v důsledku toho, že:

 • nemají dostatek informací (anebo)
 • nedůvěřují systému zdravotnictví (anebo)
 • nejsou úspěšní v komunikaci s lékaři (anebo)
 • je pro ně obtížné využívat zdravotních služeb (anebo)
 • nejsou úspěšní v prosazování svých zájmů a potřeb (anebo)
 • mají málo informací o svých právech, povinnostech a dostupných službách

Služba může být poskytnuta i osobám, které nejsou obyvateli sociálně vyloučené lokality, ale splňují ostatní podmínky.

Partneři projektu

V roce 2016 je projekt realizován s finanční podporou Jihomoravského a Olomouckého kraje a statutárního města Olomouce.

 

Olomoucký kraj logoLogo

  


.Výsledek obrázku pro olomouc logo ke stažení