Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy / DROM, romské středisko vyjadřuje upřímnou soustrast rodině Zimových


DROM, romské středisko vyjadřuje upřímnou soustrast rodině Zimových

Dne 6. 4. 2017 zemřela jedna z nejvýraznějších osobností, pan Ignác Zima. Vyjadřujeme upřímnou soustrast a podporu v těchto chvílích rodině Zimových. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat,  a zejména  připomenout  přínos pana Ignáce Zimy  v etno-emancipačním procesu  Romů v České republice od 70. let minulého století až do jeho smrti.  Byl si vědom, že v právu na sebeurčení a pro důstojnost každého Roma hraje zachování romského jazyka klíčovou roli. K romskému jazyku měl vypěstovaný velmi blízký a osobní vztah. Tento se snažil přiblížit Romům i majoritě.  V tom smyslu je jeho role nezastupitelná. Připomeňme, že dlouhodobě spolupracoval s Muzeem romské kultury, od kterého v roce 2015 převzal ocenění za uchovávání a rozvoj romského jazyka. Romskému jazyku vyučoval studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Střední policejní školy v Brně.  Podílel se také na založení brněnské nevládní organizace IQ Roma Servis.

Poslední rozloučení s panem Ignácem Zimou proběhne dne 12. 4. 2017 v 15.30 v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.