Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy / 2005


Husovický skřivánek

Dne 15. listopadu 2005 proběhne v klubu Fléda v Brně další ročník festivalu hudby a tance Husovický skřivánek, přehlídka romských dětských tanečních a pěveckých souborů.


Capacity building

Drom, romské středisko zahájilo 1.11. 2005 nový projekt směřující k standardizaci kvality sociálních služeb.


Romské organizace nabízejí spolupráci

Po jednání s romskou poradkyní Magistrátu města Brna Helenou Krištofovou posílí pracovníci romských organizací policejní hlídky u škol, které minulý týden poukázaly na konflikty svých žáků s romskými dětmi.


Zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených lokalitách

1. 9. 2005 započala realizace projektu „Zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených lokalitách (SASTIPEN ČR)“. Nositelem a realizátorem projektu je Drom, romské středisko a projekt je financován z  Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu. V rámci tohoto projektu je naplňováno usnesení Vlády ČR č. 219 ze dne 23. února 2005, kterým byl vzat na vědomí návrh na pomoc romské komunitě prostřednictvím zdravotně sociálních pomocníků.


Drom realizuje projekt zaměstnávání Romů

Brno, 22.4.2005 Na poptávku po práci z řad nezaměstnaných brněnských Romů se rozhodlo zareagovat romské středisko Drom tím, že bude od května letošního roku realizovat projekt Řemeslné dílny podpořený Nadací VIA z grantového programu Romská iniciativa.


Fond Verda podpořil romské studenty

Fond Verda podpořil romské studenty


Oslava Mezinárodního dne Romů - oznámení

Vzhledem k  úmrtí papeže a konání smutečního rozloučení s Janem Pavlem II. dne 8.dubna 2005 v 10.00 hod., usoudilo vedení romského střediska po poradě s kanceláří pana primátora PhDr. Richarda Svobody přesunout datum konání oslav u příležitosti Mezinárodního dne Romů a spojit tyto oslavy s konáním plánované akce oslav „Dětského dne“ v červnu 2005.


Fond Verda nadále podporuje romské studenty

Finanční částkou ve výši 38 000 Kč za druhé pololetí školního roku 2004/2005 podpořil brněnský Nadační fond Verda celkem 10 romských studentů středních a vysokých škol a učilišť. Peníze byly použity na úhradu stipendií, školného a školních potřeb. V současnosti nadační fond přijímá přihlášky na další školní rok.


Romské středisko Drom uspořádalo oslavu Mezinárodního dne dětí

Brno, 3.6. 2005 V areálu Drom, romského střediska proběhla v pátek 3.6. 2005 oslava Mezinárodního dne dětí, jejíž součástí byl také Den otevřených dveří. Den se konal pod záštitou primátora města Brna PhDr. Richarda Svobody.


Oslava Mezinárodního dne Romů – pozvánka

Brno, 10.3. 2005 DROM, romské středisko pod záštitou primátora města Brna PhDr. Richarda Svobody připravilo akci k příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů, která se koná 8.4.2005. V rámci oslav proběhne kulturní vystoupení na nádvoří Nové radnice v Brně. Dále proběhne den otevřených dveří ve středisku DROM s ukázkami činností střediska Drom. V těchto prostorách budou dále probíhat hudební a taneční vystoupení romských skupin a souborů a cimbálové skupiny E. Horvátha pod vedením M. Horvátha. Připraveny budou také atrakce pro děti – skákací hrad, žongléři a klaun. Prohlídka střediska se za účasti představitelů radnice a pozvaných hostí uskuteční v 13:30 hod. Kromě toho budou vystaveny výrobky z dílen střediska, zabývajících se tradičními romskými řemesly.