Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy / 2006


Mikulášká besídka

Brno, 5.prosince 2006 Dne 4. prosince 2006 proběhla v brněnské organizaci Drom Mikulášská besídka, kde si mohly děti z ulice Bratislavská a přilehlého okolí již tradičně zasoutěžit. Předmikulášský večer byl zakončen návštěvou nadělujícího Mikuláše a dětskou diskotékou.


Husovický skřivánek a Gipsy.cz na Flédě

Rozhodně zajímavé odpoledne a večer zažije každý, kdo se rozhodne navštívit brněnský klub Fléda ve středu 22.11.2006.


Příměstský tábor pro děti ze sociálně vyloučených lokalit

Brno, 22. 8. 2006 Drom, romské středisko ve dnech 22. až 31. srpna pořádá již druhý ročník příměstského tábora pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Stejně jako v minulých letech je letní tábor určený především tzv. neorganizovaným dětem a mládeži a nabízí jim příležitosti jak aktivně trávit volný čas v době prázdnin. Pro děti je opět připravený pestrý a zajímavý program, na kterém, letos poprvé, spolupracuje také Policie České republiky.


Centra pro podporované zaměstnávání

Brno, 4. října 2006 V rámci projektu Mikrobus Iniciativy Equal započala pod vedením Drom, romského střediska v lednu 2006 práce na tzv. centrech podporovaného zaměstnávání. K dnešnímu dni využilo služeb center 302 uchazečů o zaměstnání ze tří regionů České republiky. Služby center mají za úkol zajištovat personalisté, kteří procházejí speciálním školením pokrývajícím širokou škálu témat spojených se zaměstnáváním. Ve dnech 9 a 10. října 2006 bude Drom realizovat další běh tohoto školení, na které bude navazovat tisková konference seznamující s dosavadními výsledky.


Projekt Sastipen pokračuje vzděláváním zdravotně sociálních pomocníků

S koncem roku 2005 byla ukončena první fáze projektu „SASTIPEN ČR - Zdravotně sociální pomocníci v sociálně vyloučených lokalitách“.