Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy / 2007


03.11.2007

Drom spolupořádal rekvalifikační kurz

Drom, romské středisko ve spolupráci s Vzdělávací institucí Ing. Radima Martynka vyškolil klienty sociálně – právní poradny v rekvalifikačním kurzu „ Základy obsluhy osobního počítače“.


30.10.2007

Nové hřiště na Hvězdové ulici s radostí přijaly děti z romského střediska Drom

Dnes ráno starosta městské části Brno - střed Mgr. Michal Bortel oficiálně otevřel zrekonstruované hřiště na Hvězdové ulici v Brně. Rekonstrukce hřiště byla projektem městské části Brna - střed, odboru životního prostředí. Součástí rekonstrukce je také instalace bezpečnostní techniky, na jejíž realizaci se podíleli pracovníci romského střediska Drom.


24.09.2007

Den otevřených dveří

Brno, 18. 9. 2007 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Drom, romské středisko pořádá ve středu 26. 9. 2007 od 14 do 17 hodin „Den otevřených dveří“ klubovny pro děti od 6 do 11 let a klubu Brána pro mládež od 12 do 18 let. Tato akce je pořádána v rámci informační kampaně „Týden pro nízkoprahy“ , organizované Českou asociací streetwork od 24. do 30. září 2007.


19.09.2007

Projekt Klub M.C.Zeffirino

Trmice, 12. září 2007 V rámci blokového grantu pro NNO – „Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivita služeb NNO“ Od podepsání grantové smlouvy od Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci projektu Klub M. C. Zeffirino prošlo realizujícími aktivitami na 70 dětí a mládeže.


19.06.2007

Personální poradci pro asistované zaměstnávání

Frýdek-Místek, dne 30.5.2007 V rámci projektu Mikrobus Iniciativy Společenství Equal započala pod vedením Drom, romského střediska v lednu 2006 práce na tzv. asistovaném zaměstnávání. K dnešnímu dni využilo služeb center přibližně 500 uchazečů o zaměstnání ze tří lokalit České republiky. Od listopadu 2006 k projektu přistoupil nový partner – občanské sdružení Společenství Romů na Moravě, který rozšiřuje realizaci projektu o další 4 lokality, z nichž jednou je Frýdek-Místek.


19.06.2007

Projekt Mikrobus na zlepšení zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce

Brno, 21. května 2007 Již na 160 klientů prošlo v Bruntále různými službami a v rámci projektu Mikrobus. Ve všech lokalitách projektu se jedná celkem o 780 klientů, z nichž na 120 bylo zaměstnáno.


13.06.2007

Představení výsledků studie v sociálně vyloučených lokalitách

Brno, 4. 6. 2007 V období prosinec 2006 až květen 2007 byla pro Drom, romské středisko vypracována výzkumná „Studie mikroekomických modelů“, která má sloužit potřebám projektu Mikrobus, který je realizován v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Studii provedl SOCIOKLUB – Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky. Výzkum ověřoval hypotézy, které se týkaly závažnosti disproporce příjmů a výdajů sociálně vyloučených domácností; vysoké frekvenci výskytu a charakteru vzájemnostního úvěrování/zadlužování sociálně vyloučených; a dalších mikroekonomických údajů.


05.06.2007

Mezinárodní den dětí

Brno, 5. 6. 2007 V pátek 1. června proběhla oslava Mezinárodního dne dětí v prostorách Drom, romského střediska, jejíž součástí byla akce s názvem ,Vymaluj si svůj dům, která byla součástí systematické kampaně „Zvelebování veřejných prostor“. Děti malovaly ve spolupráci se studenty Pedagogické fakulty, obor výtvarná výchova průchod domu Bratislavská 41.


29.05.2007

Oslava Mezinárodního dne dětí v Dromu, romském středisku

Pracovníci nízkoprahové klubovny Drom pořádají 1. června ve spolupráci s občanským sdružením Brno - věc veřejná, studenty Pedagogické fakulty, obor výtvarná výchova a Preventivně informační skupinou PČR Brno, oslavu Mezinárodního dne dětí v dvorním traktu domu Bratislavská 41. Program bude zahájen ve 14. hodin. V rámci oslav proběhne akce s názvem ,Vymaluj si svůj dům, která je součástí systematické kampaně „Zvelebování veřejných prostor“. Akce navazuje na expozici ,Brněnský chodec 2006: Brno očima romského dítěte, která je nyní instalovaná v prostorách Dromu.


29.05.2007

Předávání certifikátů zdravotně sociálním pomocnicím z romského střediska Drom

Brno, 25. 5. 2007 Dne 31. května 2007 ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně proběhne od 14:00 slavnostní předávání certifikátů zdravotně sociálním pomocnicím, které úspěšně složily závěrečné zkoušky Vzdělávacího programu pro zdravotně sociální pomocníky. Certifikáty bude absolventkám kurzu předávat prof. Zuzana Brázdová, prorektorka Masarykovy Univerzity v Brně, která byla jednou z garantek Vzdělávacího programu pro zdravotně sociální pomocnice.


14.03.2007

Nadační fond Verda finančně podpořil romské studenty

Brno, 14. března 2007 Po pololetí školního roku 2006/2007 byla v Drom, romském středisku vyplacena finanční podpora romským studentům středních, vysokých škol a učilišť z prostředku nadačního fondu VERDA. Na školní rok 2006/2007 bylo přijato celkem 116 žádostí, z nichž bylo vybráno 63 klientů fondu. V pololetí školního roku byla vyplacena finanční podpora celkem 27 studentům (z toho 13 z Brna) a to v celkové výši 101 000 Kč


20.02.2007

Policejní asistence ve městě Brně

Službu policejní asistence v Brně vykonávají v současné době dvě romské policejní asistentky pod vedením koordinátorky. V rámci uvedené služby je rovněž poskytováno odborné právní poradenství pro klienty. Služba policejní asistence je poskytována v úzké spolupráci s PČR v lokalitách Brno-sever, Brno-jih, Brno-střed. Policejní asistentky v Brně byly vybrány na základě výběrového řízení. Následně absolvovaly odborný zácvik na předem vytipovaných obvodních odděleních PČR Brno-sever, Brno-střed, Brno-Komárov. V současné době se zúčastňují akreditovaného „Vzdělávacího programu Drom pro terénní sociální pracovníky“.


06.01.2007

Zaměstnanci střediska obdrželi ocenění za bezpečnost ve městě Brně

Brno, 13.12.2006 Dne 13.12.2006 proběhlo na obvodním oddělení Městského ředitelství Policie ČR Brno – střed slavnostní ocenění osob, které se zasloužili o větší bezpečnost ve městě Brně.


06.01.2007

Mezinárodní setkání partnerů k projektům Mikrobus a Kalo Dant změřených na zlepšení zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce

Brno, 4. května 2007 Ve dnech 9. 5. 2007 – 11. 5. 2007 proběhne mezinárodní setkání partnerů projektů Mikrobus a Kalo Dant. Projekt Mikrobus realizují pracovníci Drom, romského střediska v Brně, kteří uspořádali mezinárodní setkání v České Republice pro pracovníky partnerské francouzské agentury Infrep, realizující projekt Kalo Dant.


05.01.2007

Personální poradci pro asistované zaměstnávání

Brno, 18. prosince 2006 V rámci projektu Mikrobus Iniciativy Společenství Equal započala pod vedením Drom, romského střediska v lednu 2006 práce na tzv. asistovaném zaměstnávání. K dnešnímu dni využilo služeb center přibližně 500 uchazečů o zaměstnání ze tří lokalit České republiky. Od listopadu 2006 k projektu přistoupil nový partner – občanské sdružení Společenství Romů na Moravě, který rozšiřuje realizaci projektu o další 4 lokality, z nichž jednou je Hodonín.


{ předchozí strana 1... 2... další strana }