Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy / 2008


Husovický skřivánek 2008

V pátek 28. 11. 2008 bude v brněnském klubu Fléda veselo, neboť zde již po několikáté vystoupí pěvecké a taneční skupiny romských dětí a mládeže. Festival hudby a tance Husovický skřivánek má mnohaletou tradici. Jedná se o přehlídku romských dětských pěveckých a tanečních souborů, na níž se prezentují volnočasové aktivity dětí a mládeže. Tradičně se jí zúčastňují žáci z brněnských základních škol (ZŠ 28. října, ZŠ Merhautova, ZŠ Křenova, ZŠ Sekaninova, ZŠ Štolcova aj.), soubory z neziskových organizací a nezávislá taneční sdružení ((občanské sdružení Ratolest, Drom, romské středisko, Trio Benga, aj.)


Vernisáž výstavy "Svět kolem nás"

Vernisáž fotografií "Svět kolem nás". Fotografie dětí a mládeže navštěvujících Nízkoprahové zařízení romského střediska Drom proběhne 13. listopadu 2008 od 19:00 hodin v klubu A2 (vedle klubu Alterna), Kounicova 48, Brno. Na vernisáži vystoupí také taneční skupina Čercheňa.


Den otevřených dveří

Drom je jedno z několika romských středisek v Brně, které se snaží poskytovat sociální služby pro děti a mládež v sociálně ohrožených oblastech města.


Konec školního roku oslavily děti v romském středisku Drom

V pátek 27. 6. 2008 proběhla ve dvorním traktu střediska Drom oslava konce školního roku, kterou pro děti a mládež připravili zaměstnanci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Drom.


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Drom získalo Osvědčení od České asociace Streetwork

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Drom získal Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality České asociace Streetwork. Zařízení tak naplňuje standardy Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Česká asociace streetwork tímto garantuje kvalitu poskytovaných služeb.


Příměstský tábor pro děti ze sociálně vyloučených lokalit

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM pořádá ve dnech 4. až 8. srpna již počtvrté příměstský tábor pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Tábor je součástí aktivit realizovaných Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, jehož cílem je poskytovat sociální služby dětem a mládeži nacházejícím se v obtížné životní situaci.


Závěrečná konference projektu Mikrobus

Brno, 11. 6. 2008 Dne 23. června 2008 proběhne závěrečná konference projektu Mikrobus s názvem „Beznadějný případ? – Zkusme to jinak! Poradenství při práci s nezaměstnanými“. Projekt Mikrobus realizují pracovníci romského střediska Drom v Brně a partnerských organizací po celé ČR, jeho hlavním cílem je napomáhat lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým překonat znevýhodnění na trhu práce a dovést je k úspěšnému uplatnění v zaměstnání. Na konferenci vystoupí odborníci a experti jako Ing. Petr Víšek, zástupci spolupracujících subjektů jako sociální odbory, zaměstnavatelé, a v neposlední řadě také pracovníci projektu Mikrobus. Konference se koná pod záštitou PhDr. Kateřiny Dubské, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna. Konference se koná 23. 6. 2008 od 10:00 do 16:00 hodin (v 12:00 tisková konference) v konferenční místnosti Diecézní charity Brno, třída Kpt. Jaroše 9 v Brně.


Divadlo Přemýšlej v Klubu Brána

20. 5. 2008 Skupina studentů PdF MU ve spolupráci s romským střediskem Drom se rozhodli změnit zaběhnutá pravidla divadla. Místo toho, aby se jeho milovníci vydali za ním, přijde ono za nimi. Dne 23. 5. 2008 od 16:00 hodin sehrají studenti dvě představení s názvem „Co mi Zuzka vyprávěla“ a „Kristýnino dilema“, v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Brána. Obě představení jsou hrané formou divadla fórum. Jde o interaktivní formu představení, do kterého se mohou diváci zapojit a svými návrhy rozvíjet a řešit hrané příběhy. Tato představení spolu se skupinou divadla fórum, vznikli díky projektu Divadlo „Přemýšlej“ za podpory Nadace Vodafone Česká republika.


Duben byl měsícem kultury pro děti a mládež NZDM DROM

V měsíci dubnu se nám v rámci našich nízkoprahových klubů Drom a Brána podařilo navštívit dvě známá brněnská divadla - divadlo Husa na Provázku a Divadelní studio Marta, kde jsme shlédli vydařená představení Cirkus aneb se mnou smrt a kůň a Anděl z půdy.


Informační kampaň Oranžová stužka

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s koalicí občanských sdružení společně již potřetí připravili informační kampaň Oranžová stužka. Snahou organizátorů je oživit veřejnou debatu o problematice rasismu a upozornit na projevy rasové diskriminace v ČR.