Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy / 2016


06.04.2016

Den Romů na Hvězdičce

Zveme Vás na odpoledne plné zábavy v rámci Týdne romské hrdosti do parku Hvězdička.


13.06.2016

Nadační fond Verda aktualizoval přihlášky na školní rok 2016/2017

Nadační fond Verda aktualizoval pro zájemce o stipendia přihlášky na školní rok 2016/2017. Přihlášky jsou ke stažení na www.verda.me


05.02.2016

Pracovní nabídka

Sociální podnik Restart nabízí každého půl roku pracovní místa novým lidem. Tréninkové zaměstnání na jeden celý a jeden poloviční úvazek je určeno mladým lidem ve věku 16 - 25 let, klientům nízkoprahového střediska DROM, tedy lidem ze sociálně vyloučené lokality brněnského "Bronxu". Pokud máte zájem o pracovní zkušenost v našem obchůdku, ozvěte se na kontakty v přiložené pracovní nabídce. Pokud víte o někom, komu by se tato práce hodila, oceníme sdílení.


13.07.2016

Pracovní nabídka

Příspěvková organizace DROM, romské středisko vypisuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník/ice v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DROM.


04.05.2016

Talent La Sophia 2016

Projektu se mohou účastnit děti z dětských domovů a ze sociálně znevýhodněných rodin (i pěstounských) vě věku od 8 do 18 let z celé České a Slovenské republiky. Umělecká a sportovní porota složená z odborníků bude posuzovat míru talentu u dětí v oboru hudba – hra na hudební nástroj nebo zpěv a v oboru sport – fotbalové nadání. Regionální kola projektu Talent La Sophia se uskuteční v krajských městech České a Slovenské republiky / v případě zájmu i v jiných městech/: Praha hudba - 19.6.2016 Brno - 12.6.2016 - ZUŠ Jaroslava Kvapila Ostrava - 14.6.2016