Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy
08.04.2010

FC DROM má vlastní webové stránky!!!

Navštivte webové stránky žákovského týmu FC DROM Brno.


07.04.2010

Zahájení projektu Šanci dětem!

DROM, romské středisko a Ratolest Brno, o.s. zahájili 12. 3. 2010 nový projekt Šanci dětem!. Projekt je zaměřen na mimoškolní vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit v návaznosti na spolupráci se školami, které v uvedených lokalitách působí. Projekt potrvá 28 měsíců a počítá se zapojením 280 dětí a dospívajících.


01.03.2010

Bývalý uživatel drog diskutoval o rizicích užívání drog s klienty NZDM Drom

V rámci měsíce proti drogám proběhla v klubu Brána diskuse o rizicích spojených s užíváním návykových látek.