Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy


20.05.2008

Divadlo Přemýšlej v Klubu Brána

20. 5. 2008 Skupina studentů PdF MU ve spolupráci s romským střediskem Drom se rozhodli změnit zaběhnutá pravidla divadla. Místo toho, aby se jeho milovníci vydali za ním, přijde ono za nimi. Dne 23. 5. 2008 od 16:00 hodin sehrají studenti dvě představení s názvem „Co mi Zuzka vyprávěla“ a „Kristýnino dilema“, v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Brána. Obě představení jsou hrané formou divadla fórum. Jde o interaktivní formu představení, do kterého se mohou diváci zapojit a svými návrhy rozvíjet a řešit hrané příběhy. Tato představení spolu se skupinou divadla fórum, vznikli díky projektu Divadlo „Přemýšlej“ za podpory Nadace Vodafone Česká republika.


19.05.2008

Duben byl měsícem kultury pro děti a mládež NZDM DROM

V měsíci dubnu se nám v rámci našich nízkoprahových klubů Drom a Brána podařilo navštívit dvě známá brněnská divadla - divadlo Husa na Provázku a Divadelní studio Marta, kde jsme shlédli vydařená představení Cirkus aneb se mnou smrt a kůň a Anděl z půdy.


16.03.2008

Informační kampaň Oranžová stužka

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s koalicí občanských sdružení společně již potřetí připravili informační kampaň Oranžová stužka. Snahou organizátorů je oživit veřejnou debatu o problematice rasismu a upozornit na projevy rasové diskriminace v ČR.