Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy


07.11.2008

Vernisáž výstavy "Svět kolem nás"

Vernisáž fotografií "Svět kolem nás". Fotografie dětí a mládeže navštěvujících Nízkoprahové zařízení romského střediska Drom proběhne 13. listopadu 2008 od 19:00 hodin v klubu A2 (vedle klubu Alterna), Kounicova 48, Brno. Na vernisáži vystoupí také taneční skupina Čercheňa.


01.10.2008

Den otevřených dveří

Drom je jedno z několika romských středisek v Brně, které se snaží poskytovat sociální služby pro děti a mládež v sociálně ohrožených oblastech města.


06.08.2008

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Drom získalo Osvědčení od České asociace Streetwork

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Drom získal Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality České asociace Streetwork. Zařízení tak naplňuje standardy Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Česká asociace streetwork tímto garantuje kvalitu poskytovaných služeb.


06.08.2008

Příměstský tábor pro děti ze sociálně vyloučených lokalit

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM pořádá ve dnech 4. až 8. srpna již počtvrté příměstský tábor pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Tábor je součástí aktivit realizovaných Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, jehož cílem je poskytovat sociální služby dětem a mládeži nacházejícím se v obtížné životní situaci.


11.06.2008

Závěrečná konference projektu Mikrobus

Brno, 11. 6. 2008 Dne 23. června 2008 proběhne závěrečná konference projektu Mikrobus s názvem „Beznadějný případ? – Zkusme to jinak! Poradenství při práci s nezaměstnanými“. Projekt Mikrobus realizují pracovníci romského střediska Drom v Brně a partnerských organizací po celé ČR, jeho hlavním cílem je napomáhat lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým překonat znevýhodnění na trhu práce a dovést je k úspěšnému uplatnění v zaměstnání. Na konferenci vystoupí odborníci a experti jako Ing. Petr Víšek, zástupci spolupracujících subjektů jako sociální odbory, zaměstnavatelé, a v neposlední řadě také pracovníci projektu Mikrobus. Konference se koná pod záštitou PhDr. Kateřiny Dubské, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna. Konference se koná 23. 6. 2008 od 10:00 do 16:00 hodin (v 12:00 tisková konference) v konferenční místnosti Diecézní charity Brno, třída Kpt. Jaroše 9 v Brně.