Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy


09.02.2009

Klienti nízkoprahového zařízení Drom opět vítězové!!

V soutěži Miripen, kterou vyhlásil týdeník Respekt, se na prvních příčkách umístily fotografie klientů NZDM Drom.


26.11.2008

Husovický skřivánek 2008

V pátek 28. 11. 2008 bude v brněnském klubu Fléda veselo, neboť zde již po několikáté vystoupí pěvecké a taneční skupiny romských dětí a mládeže. Festival hudby a tance Husovický skřivánek má mnohaletou tradici. Jedná se o přehlídku romských dětských pěveckých a tanečních souborů, na níž se prezentují volnočasové aktivity dětí a mládeže. Tradičně se jí zúčastňují žáci z brněnských základních škol (ZŠ 28. října, ZŠ Merhautova, ZŠ Křenova, ZŠ Sekaninova, ZŠ Štolcova aj.), soubory z neziskových organizací a nezávislá taneční sdružení ((občanské sdružení Ratolest, Drom, romské středisko, Trio Benga, aj.)


07.11.2008

Vernisáž výstavy "Svět kolem nás"

Vernisáž fotografií "Svět kolem nás". Fotografie dětí a mládeže navštěvujících Nízkoprahové zařízení romského střediska Drom proběhne 13. listopadu 2008 od 19:00 hodin v klubu A2 (vedle klubu Alterna), Kounicova 48, Brno. Na vernisáži vystoupí také taneční skupina Čercheňa.


01.10.2008

Den otevřených dveří

Drom je jedno z několika romských středisek v Brně, které se snaží poskytovat sociální služby pro děti a mládež v sociálně ohrožených oblastech města.


06.08.2008

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Drom získalo Osvědčení od České asociace Streetwork

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Drom získal Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality České asociace Streetwork. Zařízení tak naplňuje standardy Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Česká asociace streetwork tímto garantuje kvalitu poskytovaných služeb.