Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy


21.07.2016

Výběrové řízení TSP

Příspěvková organizace DROM, romské středisko vypisuje výběrové řízení na místo sociálního pracovníka/pracovnice programu Terénní sociální práce Brno


13.07.2016

Logoped / ka

Příspěvková organizace DROM, romské středisko vypisuje výběrové řízení na pozici Logoped/ka v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DROM.


13.07.2016

Pracovní nabídka

Příspěvková organizace DROM, romské středisko vypisuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník/ice v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DROM.


13.06.2016

Nadační fond Verda aktualizoval přihlášky na školní rok 2016/2017

Nadační fond Verda aktualizoval pro zájemce o stipendia přihlášky na školní rok 2016/2017. Přihlášky jsou ke stažení na www.verda.me


04.05.2016

Talent La Sophia 2016

Projektu se mohou účastnit děti z dětských domovů a ze sociálně znevýhodněných rodin (i pěstounských) vě věku od 8 do 18 let z celé České a Slovenské republiky. Umělecká a sportovní porota složená z odborníků bude posuzovat míru talentu u dětí v oboru hudba – hra na hudební nástroj nebo zpěv a v oboru sport – fotbalové nadání. Regionální kola projektu Talent La Sophia se uskuteční v krajských městech České a Slovenské republiky / v případě zájmu i v jiných městech/: Praha hudba - 19.6.2016 Brno - 12.6.2016 - ZUŠ Jaroslava Kvapila Ostrava - 14.6.2016