Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy


04.05.2016

Talent La Sophia 2016

Projektu se mohou účastnit děti z dětských domovů a ze sociálně znevýhodněných rodin (i pěstounských) vě věku od 8 do 18 let z celé České a Slovenské republiky. Umělecká a sportovní porota složená z odborníků bude posuzovat míru talentu u dětí v oboru hudba – hra na hudební nástroj nebo zpěv a v oboru sport – fotbalové nadání. Regionální kola projektu Talent La Sophia se uskuteční v krajských městech České a Slovenské republiky / v případě zájmu i v jiných městech/: Praha hudba - 19.6.2016 Brno - 12.6.2016 - ZUŠ Jaroslava Kvapila Ostrava - 14.6.2016


06.04.2016

Den Romů na Hvězdičce

Zveme Vás na odpoledne plné zábavy v rámci Týdne romské hrdosti do parku Hvězdička.


05.02.2016

Pracovní nabídka

Sociální podnik Restart nabízí každého půl roku pracovní místa novým lidem. Tréninkové zaměstnání na jeden celý a jeden poloviční úvazek je určeno mladým lidem ve věku 16 - 25 let, klientům nízkoprahového střediska DROM, tedy lidem ze sociálně vyloučené lokality brněnského "Bronxu". Pokud máte zájem o pracovní zkušenost v našem obchůdku, ozvěte se na kontakty v přiložené pracovní nabídce. Pokud víte o někom, komu by se tato práce hodila, oceníme sdílení.


13.10.2015

Klienti NZDM DROM budou objevovat minulost

Člověk v tísni, o.p.s. Slovensko a DROM, romské středisko spolupracují od 1. srpna 2015 na společném projektu s názvem „We and our history!“ (My a naše historie!). Projekt trvá do konce července 2016 a zaměřuje se na práci s mládežníky z romských komunit s cílem vytvořit 3 mládežnické skupiny, které budou společně mapovat historické události minulého století.


24.03.2015

Děti ze sociálně vyloučených lokalit hledaly cestu ke vzdělání

Hlavním smyslem projektu bylo podpořit vzdělávání dětí, motivovat je k dokončení školy a pomoci jim s uplatněním v dalším profesním životě.