Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy


05.02.2016

Pracovní nabídka

Sociální podnik Restart nabízí každého půl roku pracovní místa novým lidem. Tréninkové zaměstnání na jeden celý a jeden poloviční úvazek je určeno mladým lidem ve věku 16 - 25 let, klientům nízkoprahového střediska DROM, tedy lidem ze sociálně vyloučené lokality brněnského "Bronxu". Pokud máte zájem o pracovní zkušenost v našem obchůdku, ozvěte se na kontakty v přiložené pracovní nabídce. Pokud víte o někom, komu by se tato práce hodila, oceníme sdílení.


13.10.2015

Klienti NZDM DROM budou objevovat minulost

Člověk v tísni, o.p.s. Slovensko a DROM, romské středisko spolupracují od 1. srpna 2015 na společném projektu s názvem „We and our history!“ (My a naše historie!). Projekt trvá do konce července 2016 a zaměřuje se na práci s mládežníky z romských komunit s cílem vytvořit 3 mládežnické skupiny, které budou společně mapovat historické události minulého století.


24.03.2015

Děti ze sociálně vyloučených lokalit hledaly cestu ke vzdělání

Hlavním smyslem projektu bylo podpořit vzdělávání dětí, motivovat je k dokončení školy a pomoci jim s uplatněním v dalším profesním životě.


26.01.2015

Obecně prospěšné práce chtějí i nadále pomáhat lokalitě

Dva roky realizovala příspěvková organizace DROM, romské středisko, projekt „Cestou komunitní práce“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00380) financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. K partnerství v projektu byla přizvána slovenská pobočka organizace Člověk v tísni o.p.s. a slovenská obec Spišský Hrhov, jejichž zkušenosti, metody práce a celkový přístup ke komunitní práci sloužily jako možná inspirace.


20.01.2015

DROM, romské středisko zastavilo exekuce za více než 2,5 milionu

Brněnská organizace DROM, romské středisko dlouhodobě a úspěšně pomáhá lidem, kteří se vinou lichvářských úvěrů ocitli v dluhové pasti. V roce 2014 soudy zastavily neoprávněně nařízené exekuce u celkem 33 klientů DROMu v celkové částce 2.532.000 Kč. V některých případech už museli exekutoři dlužníkům vymožené peníze vrátit.