Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy / 2009TISKOVÁ ZPRÁVA signatářů výzvy DOST!

Tisková zpráva signatářů výzvy DOST! Demonstrace proti extremismu.Terénní programy pro Brno

Sociálně vyloučené romské lokality v Brně představují soubor problémů, se kterými se potýkají jejich obyvatelé, subjekty realizující sociální služby (NNO, město ad.) a veřejnost. Na tuto situaci reagují Drom, romské středisko, IQ Roma servis a Statutární město Brno


PŘESČAS - Kampaň pro nízkoprahy

Dny otevřených dveří v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež v Jihomoravském kraji v rámci kampaně propagující tato zařízení.


Policejní asistentky

Policejní asistentky romského střediska Drom v ulicích města Brna


Klienti nízkoprahového zařízení Drom opět vítězové!!

V soutěži Miripen, kterou vyhlásil týdeník Respekt, se na prvních příčkách umístily fotografie klientů NZDM Drom.