Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy / Zpráva o projektu My a naše historie


Mladé výzkumnice z NZDM zkoumaly romský holokaust

Vzpomínky na minulé časy se na 15 měsíců staly jedním ze zájmů klientů NZDM DROM, romské středisko.  Od srpna 2015 do ledna 2017 zkoumali mladí romští výzkumníci a výzkumnice významné události 20. století prostřednictvím rozhovorů s pamětníky. Oslovili celkem 9 osob různého věku a pohlaví, které se s nimi podělily o své vzpomínky a příběhy ze svého života. Cílem sběru dat nebylo shromáždit objektivní vědecká data, ale zaznamenat autentické příběhy a vzpomínky respondentů. Souběžně s mladými výzkumníky z Brna pracovaly i dvě mládežnické skupinky na Slovensku, v Spišském Podhradí a Plaveckém Čtvrtku, které také sbírali dávno zapomenuté příběhy. Ze sesbíraných rozhovorů vznikl dokument s názvem „Příběhy, které nebyly napsány“, který jen v Brně shlédlo 140 osob.

Výše zmíněné aktivity byly součástí projektu My a naše historie!, jenž v spolupráci s DROM, romské středisko realizovala slovenská nezisková organizace Človek v ohrození. Projekt probíhal v období 1. 9. 2015 – 31.1.2017.  „Téma historie 20. století jsme do povědomí klientů nízkoprahového klubu začali dostávat prostřednictvím různých interaktivních aktivit na podzim 2015 – hráli jsme simulovanou exit game o útěku fiktivní romské rodiny před gestapem, natočili jsme krátký amatérský film „Na útěku“, sledovali jsme filmy z druhé světové války. Praktickým dovednostem s dotazováním a nahráváním rozhovorů se zas klienti naučili v průběhu tréninku s lektory z Nadácie Milana Šimečku z Bratislavy,“ popsala průběh přípravní fáze Tereza Vlčková, jedna z brněnských koordinátorek. Do projektu se v různých fázích zapojilo 60 klientů NZDM DROM, romské středisko.

V roce 2016 pak skupinka klientek a pracovnic NZDM DROM, romské středisko uskutečnila 9 rozhovorů s romskými pamětníky v Brně a Praze. V březnu 2016 se klientky účastnili společného setkání mladých výzkumníků ve slovenské Trnavě. Setkání bylo spojeno s návštěvou Muzea holokaustu v Seredi. V průběhu léta a podzimu byl zpracován dokumentární film Příběhy, které nebyly napsány, který zachytává výpovědi romských pamětníků ze Slovenska i České republiky. Film měl premiéru 30. listopadu 2016 za účasti veřejnosti. Premiéra byla zároveň spojena s diskusí s třemi protagonisty dokumentu – Karlem Holomkem, Gejzou Horváthem a Karlem Landorim.

Jedním z cílů projektu bylo, v co největší míře zapojit do realizace rozhovorů mladé Romy. Klára Bikárová, členka brněnského výzkumného týmu hodnotí přínosy svého zapojení následovně: „Naučila jsem se naslouchat a vnímat, co mi lidi říkají. Zjistila jsem, jak důležité je mít s lidmi kontakt, dívat se na ně a reagovat.“ Realizátoři projektu věří, že výsledná práce bude mít dopad i na širší společnost a stane se součástí svědectví o tom, co již nikdy nechceme zažít!

Dokument Příběhy, které nebyly napsány, celé rozhovory s respondenty a další informace o projektu najdete na webu:pribehyromu.wixsite.com/mysite.

Projekt byl realizován díky podpoře z Evropské komise v rámci programu Evropa pro občany.