DROM, romské středisko
Hvězdová 906/9
602 00 Brno

IČO: 70892181
ID datové schránky: 498kji6

Vedení, administrativa
Hvězdová 9, Brno

Miroslav Zima
ředitel

Mgr. Simona Wachsbergerová
zástupkyně ředitele

Ing. Irena Gruberová
ekonomka

Mzdové účetní

Bc. Lenka Zvěřinová, DiS.
vedoucí kanceláře

Mgr. Klára Szubinská Šallé, DiS.
strategické plánování, PR pracovnice

Ing. Pavol Kaššák, Ph.D.
projektový manažer

Mgr. Lenka Romportlová
PR pracovnice

Mgr. Alica Sigmund Heráková
PR konzultantka

Ivana Gašparová
provozní asistentka

Zdeněk Khás
provozní technik

Vladimír Bagár
správce střediska

  • 733 188 473

Roman Tomáš
správce parku

  • 730 850 427

Terénní sociální práce Brno
Hvězdová 9, Brno

Mgr. Radek Kratochvíl
vedoucí Terenní sociální práce Brno, metodický vedoucí projektu Zaměstnanost

Bc. Daniela Frantálová
terénní sociální pracovnice

Mgr. Dagmar Adamcová
terénní pracovnice v sociálních službách

JUDr. Kristýna Fuchsová
právnička

Mgr. Lucie Sošková
terénní sociální pracovnice

Andrea Kubíčková, DiS.
terénní sociální pracovnice

Terénní sociální práce Brno - prevence ztráty bydlení
Malinovského nám. 4, Brno (Dům odborových služeb, kanceláře v 1. patře)

Mgr. Jana Cempírková
terénní sociální pracovnice

Bc. Zuzana Ryšavá
terénní sociální pracovnice

Lenka Malaníková, DiS.
terénní sociální pracovnice

Dluhové poradenství
Malinovského nám. 4, Brno (Dům odborových služeb, kanceláře v 1. patře)

Mgr. Radek Kratochvíl
vedoucí dluhového poradenství

Mgr. Zuzana Šebánková
sociální pracovnice - právnička

Mgr. Barbora Karásková
sociální pracovnice - právnička

Zdravotně sociální pomoc
Malinovského nám. 4, Brno (Dům odborových služeb, kanceláře ve 4. patře)

Mgr. Zuzana Marhoulová
vedoucí terénního programu Zdravotně sociální pomoc

Mgr. Ivana Šimíková
metodická vedoucí

Mgr. Martina Plassová
zdravotně sociální pomocnice - Brno

PORADNA na Malinovského nám. 4 (4. patro) v pondělí od 8 do 12 hodin

Nikola Polčáková, DiS.
zdravotně sociální pomocnice - Brno

PORADNA  na Malinovského nám. 4 (4. patro) ve čtvrtek od 8 do 12 hodin

Bc. Lenka Musilová
zdravotně sociální pomocnice - Brno

PORADNA na Malinovského nám. 4 (4. patro) v pondělí od 8 do 12 hodin

Pavla Priessnitzová, DiS.
zdravotně sociální pomocnice - Brno

PORADNA na Malinovského nám. 4 (4. patro) ve středu od 8 do 12 hodin

Bc. Vít Kašna
zdravotně sociální pomocník - Brno

PORADNA na Malinovského nám. 4 (4. patro) v úterý od 8 do 12 hodin

Bc. Hana Hulíková
zdravotně sociální pomocnice - Olomouc

Mgr. Taťána Kovalcová
zdravotně sociální pomocnice - Javornicko, Žulovsko, Jeseník

Tereza Sivolobová, DiS.
zdravotně sociální pomocnice - Prostějov, obce na Prostějovsku

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM
Hvězdová 9, Brno

Mgr. Bc. Jana Břenková
vedoucí NZDM

Mgr. Eva Krajčovičová
kontaktní pracovnice NZDM

Růžena Krištofová
kontaktní pracovnice NZDM

Mgr. Marta Čempelová
kontaktní pracovnice NZDM

Mgr. Pavla Hudcová
kontaktní pracovnice NZDM

Bc. Lucie Vranová DiS.
kontaktní pracovnice NZDM

Bc. Kamila Kotoučková, DiS.
kontaktní pracovnice NZDM

Mgr. Klára Čechová
speciální pedagožka v předškolní přípravce

Mgr. Martina Hrejsemnou
pracovnice pro práci s rodinou v předškolní přípravce

Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti
Hvězdová 9, Brno

Mgr. Simona Wachsbergerová
vedoucí programu Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti

Nataša Nezpěváková
asistentka obětem a pachatelům trestné činnosti

Věra Khaouni Ivicová
asistentka obětem a pachatelům trestné činnosti

Dominika Brodecká
preventivní pracovnice

Sociálně aktivizační služba DROM
Malinovského nám. 4, Brno (Dům odborových služeb, kanceláře ve 4. patře)

Mgr. Bc. Patricie Hanzlová
vedoucí služby, sociální pracovnice

Bc. Magdalena Malá
sociální pracovnice

Bc. Silvie Hrbáčková
sociální pracovnice

Barbora Zavřelová, DiS.
sociální pracovnice

Komplexní práce s rodinou a pěstouny
Bratislavská 41, Brno

Mgr. Marcela Klimparová
vedoucí programu Komplexní práce s rodinou a pěstouny

Mgr. Kateřina Benešová
terénní pracovnice se zaměřením na komplexní práci s rodinou a pěstouny

Komunitní centrum
Bratislavská 41, Brno

Robin Stria, DiS.
sociální pracovník, vedoucí komunitního centra

Marian Steiner
terénní komunitní pracovník

Mária Tulejová
komunitní pracovnice

  • 734 769 862

Kontaktní centrum DROM
Bratislavská 41, Brno

Lucie Doležalová, DiS.
vedoucí kontaktního centra, sociální pracovnice

Bc. Marie Lojdová
sociální pracovnice

Jana Slívová
pracovnice v sociálních službách

Zaměstnanost
Hvězdová 9, Brno

Mgr. Martina Hrejsemnou
metodická vedoucí projektu Zaměstnanost

Marie Giňová
poradce pro zaměstnanost

Mgr. Martina Ingrová
poradce pro rodiče

Mgr. Pavol Jelemenský
poradce pro mladé