DROM, romské středisko
Hvězdová 906/9
602 00 Brno

IČO: 70892181
ID datové schránky: 498kji6

Vedení, administrativa
Hvězdová 9, Brno

Miroslav Zima
ředitel

Mgr. Simona Wachsbergerová
zástupkyně ředitele, vedoucí programu Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti

Ing. Irena Gruberová
ekonomka

Bc. Lenka Hédlová, DiS.
vedoucí kanceláře

Ing. Marcela Foralová Hanzlová
projektová manažerka

Vladimír Bagár
správce střediska

  • 733 188 473

Mgr. Bc. Patricie Hanzlová
příprava projektu

Mgr. Alica Sigmund Heráková
PR konzultantka

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM
Hvězdová 9, Brno

Mgr. Bc. Jana Břenková
vedoucí NZDM

Mgr. Eva Krajčovičová
kontaktní pracovnice NZDM

Růžena Krištofová
kontaktní pracovnice NZDM

Mgr. Marta Čempelová
kontaktní pracovnice NZDM

Mgr. Pavla Hudcová
kontaktní pracovnice NZDM

Mgr. Zuzana Eliška Krejčí
kontaktní pracovnice NZDM

Bc. Kamila Kotoučková, DiS.
kontaktní pracovnice NZDM

Mgr. Klára Čechová
speciální pedagožka v předškolní přípravce

Bc. Eva Figurová
pracovnice pro práci s rodinou v předškolní přípravce

Jana Tomášová
pracovnice pro práci s rodinou v předškolní přípravce

Komplexní práce s rodinou a pěstouny
Bratislavská 41, Brno

Mgr. Marcela Klimparová
vedoucí programu Komplexní práce s rodinou a pěstouny

Bc. Vendula Švehlová
terénní pracovnice se zaměřením na komplexní práci s rodinou a pěstouny

Terénní sociální práce Brno
Hvězdová 9, Brno

Mgr. Radek Kratochvíl
vedoucí Terenní sociální práce Brno

Mgr. Milan Berka
terénní sociální pracovník

Mgr. Dagmar Adamcová
terénní pracovnice v sociálních službách

JUDr. Kristýna Fuchsová
právnička

Mgr. Lucie Sošková
terénní sociální pracovnice

Andrea Kubíčková, DiS.
terénní sociální pracovnice

Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti
Hvězdová 9, Brno

Nataša Nezpěváková
asistentka obětem a pachatelům trestné činnosti

Věra Khaouni Ivicová
asistentka obětem a pachatelům trestné činnosti

Zdravotně sociální pomoc
Bratislavská 41, Brno

Mgr. Zuzana Marhoulová
vedoucí terénního programu Zdravotně sociální pomoc

Mgr. Ivana Šimíková
metodická vedoucí

Mgr. Martina Plassová
zdravotně sociální pomocnice - Brno

PORADNA na Bratislavské 41 v pondělí od 8 do 12 hodin

Nikola Polčáková, DiS.
zdravotně sociální pomocnice - Brno

PORADNA  na Bratislavské 41 ve čtvrtek od 8 do 12 hodin

Bc. Hana Hulíková
zdravotně sociální pomocnice - Olomouc

Mgr. Taťána Kovalcová
zdravotně sociální pomocnice - Javornicko, Žulovsko, Jeseník

Bc. Taťána Soldánová
zdravotně sociální pomocnice - Prostějov, obce na Prostějovsku

Komunitní centrum
Bratislavská 41, Brno

Robin Stria, DiS.
sociální pracovník, vedoucí komunitního centra

Marian Steiner
terénní komunitní pracovník

Mária Tulejová
komunitní pracovnice

  • 734 769 862

Kontaktní centrum
Bratislavská 41, Brno

Lucie Doležalová, DiS.
vedoucí kontaktního centra, sociální pracovnice

Bc. Marie Lojdová
sociální pracovnice

Jana Slívová
pracovnice v sociálních službách

Zaměstnanost
Hvězdová 9, Brno

Mgr. Martina Ingrová
poradce pro rodiče

Mgr. Pavol Jelemenský
poradce pro mladé

Bc. Daniela Frantálová
poradce pro zaměstnanost