Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám

Termín realizace: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2021 (36 měsíců)
Reg. č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007785

Smyslem projektu je prostřednictvím působení zdravotně sociálních pomocníků pomoci osobám, u nichž hrozí zanedbání zdraví, začlenit se do běžného způsobu života v oblasti péče o zdraví. Aktivity projektu směřují ke zvýšení zdravotní gramotnosti, zlepšení dovedností a znalostí v oblasti podpory zdraví u cílové skupiny, zvýšení motivace k řešení zdravotních problémů, zlepšení v komunikaci s lékaři, zdravotnickým personálem a dalších kompetencí umožňujících zvýšení celkové kvality života.

Realizátorem projektu je statutární město Brno. DROM, romské středisko bude v rámci projektu poskytovat sociální službu Zdravotně sociální pomoc.