Zdravotně sociální pomoc

DROM, romské středisko jako první organizace v ČR začala poskytovat službu zdravotně sociálních pomocníků ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách. Od roku 2006 funguje služba nepřetržitě a svým působením pomáhá klientům začlenit se do běžného způsobu života v oblasti péče o zdraví.

Co nabízíme
Zásady a pravidla poskytování služby
Historie ZSP
Popis lokalit
Typologie řešených problémů a typické činnosti ZSP
Kontakty na pracovníky služby
Výstupy služby za rok 2018
Zdraví versus sociální vyloučení

Související projekty

Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám

Smyslem projektu je prostřednictvím působení zdravotně sociálních pomocníků pomoci osobám, u nichž hrozí zanedbání zdraví, začlenit se do běžného způsobu života v oblasti péče o zdraví.