Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti

Náš program asistence obětem a pachatelům trestné činnosti pomáhá všem, kteří jsou ohroženi kriminalitou, a to jak osobám, tak spolupracujícím institucím. Jsme odborníky také v oblasti prevence kriminality.

Více o programuSouvisející projekty

Naše nová cesta - AMARO NEVO DROM

V rámci projektu je provozováno komunitní centrum, probíhá činnost komunitních skupin a aktivity spojené s reintegrací pachatelů trestných činů.

Pomoc obětem trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna

Cílem programu je aktivně vyhledávat osoby v roli poškozených trestnými činy či přestupky a pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách při uplatňování jejich práv v rámci přestupkového a trestního řízení a to zejména osobám v roli poškozených.

Prevence sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna

Aktivity projektu směřují ke zlepšení životní situace pachatelů trestných činů a uživatelů návykových látek. V rámci projektu jsou realizovány také aktivity podporující efektivní trávení volného času mladých lidí zaměřené na prevenci rizikového chování.