Kontaktní centrum DROM

Osobám, které se potýkají se závislostmi, nabízíme nově od ledna 2018 služby kontaktního centra.

Více o službě


Související projekty

Prevence sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna

Aktivity projektu směřují ke zlepšení životní situace pachatelů trestných činů a uživatelů návykových látek. V rámci projektu jsou realizovány také aktivity podporující efektivní trávení volného času mladých lidí zaměřené na prevenci rizikového chování.