Kontaktní centrum DROM

Osobám, které se potýkají se závislostmi, nabízíme nově od ledna 2018 služby kontaktního centra.

Více o službě

Kde nás najdete: 
Sídlíme na adrese Bratislavská 41, jsme součástí pavlačového domu a vchod máme z ulice. 
Pokud pojedete šalinou, nejbližší zastávky jsou Körnerova nebo Tkalcovská. 

Související projekty

Prevence sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna

Aktivity projektu směřují ke zlepšení životní situace pachatelů trestných činů a uživatelů návykových látek. V rámci projektu jsou realizovány také aktivity podporující efektivní trávení volného času mladých lidí zaměřené na prevenci rizikového chování.