Zaměstnanost

V rámci programu nabízíme nejenom pomoc při hledání zaměstnání, ale také podporu mladým lidem při výběru střední školy a studiu, a také seberozvojové aktivity pro rodiče.

Více o programu


Související projekty

Zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách města Brna

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách města Brna pro uplatnění na trhu práce a ve společnosti.