Komunitní centrum - projekt ukončen k 31. 8. 2019

Komunitní centrum na Bratislavské 41 sdružuje aktivní místní obyvatele a také je zapojuje další do procesu společného zlepšování života v lokalitě. Pracujeme na rozvoji komunitní zahrady, nabízíme možnosti aktivního trávení volného času například v řemeslné nebo šicí dílně a vytváříme bezpečný prostor pro společně strávený čas. Naším cílem je také více komunikace na sousedské a komunitníúrovni. 

Projekt byl ukončen k 31. 8. 2019

Více informací


Související projekty

Naše nová cesta - AMARO NEVO DROM

V rámci projektu je provozováno komunitní centrum, probíhá činnost komunitních skupin a aktivity spojené s reintegrací pachatelů trestných činů.