Ukončené projekty

Komunitní centrum - projekt byl ukončen k 31. 8. 2019

Zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách města Brna - projekt byl ukončen 31. 12. 2021

Prevence ztráty bydlení ve městě Brně - projekt byl ukončen k 31. 1. 2021

Poskytování dluhového poradenství v sociálně vyloučených lokalitách města Brna - projekt byl ukončen k 28. 2. 2021

Sociálně aktivizační služba DROM - projekt byl ukončen k 28. 2. 2021

 

Více informací


Související projekty

Naše nová cesta - AMARO NEVO DROM

V rámci projektu je provozováno komunitní centrum, probíhá činnost komunitních skupin a aktivity spojené s reintegrací pachatelů trestných činů.