Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM, nabízí dětem a mladým lidem podporu a pomoc v obtížných životních situacích. Máme dva kluby, které se otevírají každý všední den odpoledne. Děti ohrožené sociálním vyloučením sem chodí na doučování, zájmové kroužky, sezónní akce nebo „jen tak“, pohrát si a popovídat. Nízkoprah tak není „jen“ o smysluplném trávení volného času. Je o prostředí bezpečí, kde se děti učí být spolutvůrci svého programu a partnery pro dialog.
 

 


Související projekty

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.