Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM, nabízí dětem a mladým lidem podporu a pomoc v obtížných životních situacích. Máme dva kluby, které se otevírají každý všední den odpoledne. Děti ohrožené sociálním vyloučením sem chodí na doučování, zájmové kroužky, sezónní akce nebo „jen tak“, pohrát si a popovídat. Nízkoprah tak není „jen“ o smysluplném trávení volného času. Je o prostředí bezpečí, kde se děti učí být spolutvůrci svého programu a partnery pro dialog.
 

 


Související projekty

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

S Bertíkem kolem světa

Cílem projektu je zvýšit povědomí dětí žijících v brněnských sociálně vyloučených lokalitách o zdravém stravování a podpořit zdravý životní styl dětí.

Startujeme s Albatrosem

Cílem projektu je, aby děti vyrůstající v brněnských sociálně vyloučených lokalitách měly při zahájení povinné školní docházky stejnou startovní pozici jako jejich vrstevníci, kteří žijí ve více podnětném prostředí a lepších sociálně-ekonomických podmínkách.

Objevujeme Ameriku

Díky projektu si zlepší děti a mládež žijící v sociálním vyloučení znalost anglického jazyka a lépe poznají americkou kulturu.

Preventivní a seberozvojové aktivity pro děti II

Cílem aktivit je podpořit efektivní trávení volného času dětí, zamezit rizikovému chování a umožnit dětem získat znalosti a dovednosti potřebné k uplatnění ve většinové společnosti.

Nuda nemá šanci

V rámci projektu je realizována výtvarná, taneční a hudební dílna, a divadelní kroužek.