Terénní sociální práce Brno

S lidmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, pracujeme v oblasti celé vyloučené lokality. S klienty řešíme zejména problémy spojené se zadlužením, ohrožením či ztrátou standardního bydlení a dlouhodobou nezaměstnaností.

Více o službě


Související projekty

Prevence ztráty bydlení ve městě Brně

Projekt cílí na snížení dluhu na nájemném a zvýšení kompetencí k udržení bydlení u obyvatel obecního bytového fondu na území statutárního města Brna prostřednictvím vytvoření funkčního a univerzálně použitelného systému prevence ztráty bydlení.