Poskytování dluhového poradenství v sociálně vyloučených lokalitách města Brna II

(CZ.03.02.01/00/22_018/0001140)

Cílem projektu je pomoci osobám žijícím v brněnských sociálně vyloučených lokalitách a dalším osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením žijícím ve městě Brně s řešením problémů s dluhy a předlužením a zároveň zvyšovat jejich finanční, dluhovou a související právní gramotnost jako prevenci proti dalšímu zadlužování. V rámci projektu bude poskytována sociální služba odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhové poradenství a zpracovávány insolvenční návrhy.

Klíčové aktivity projektu:

KA01 – Dluhové poradenství: Dluhoví poradci budou v počtu 2 pracovníků/pracovnic k dispozici zájemcům o KA v zázemí služby na adrese Malinovského nám. 4 v Brně. Náplní práce dluhových poradců bude zejména:

 • Mapování dluhové situace, ale i dalších aspektů, které by mohli mít vliv na celkovou nepříznivou sociální situaci
 • Společně s klientkami a klienty služby hledání vhodných postupů, které by vedly ke snižování zadluženosti, popř. ke zlepšení nepříznivé sociální situace (komunikace s návaznými službami a programy např. v oblasti zaměstnanosti, zdraví, rodiny atd.)
 • Asistence a podpora při jednání a komunikaci s věřiteli, exekučními úřady a soudy
 • Asistence a podpora při vstupu do insolvenčního řízení a další pomoc při udržení se v tomto procesu.
 • Vysvětlování práv a povinností věřitelů a dlužníků, fungování veřejných institucí (exekuční úřady, soudy)
 • Pomoc při sestavování domácího rozpočtu

KA02 – Terénní dluhové poradenství: Terénní dluhový poradce bude mít zázemí na adrese Malinovského nám. 4, jeho působištěm však budou především SVL lokality v rámci města Brna, veřejné instituce související s dluhovou problematikou a další lokality v rámci města Brna, kde žije cílová skupina „osoby ohrožené předlužeností“.

Práce Terénního dluhového poradce bude probíhat ve dvou rovinách

 1. Podpora dluhových poradců z KA01:
 • Návštěvy klientů a klientek v domácnostech v případě, že se vyskytnou bariéry k návštěvě poradenské zařízení
 • Doprovody klientů a klientek z KA01 na instituce (nahlížení do spisu, výpisy z centrálního registru exekucí, výpisy z RT, doprovody k soudu atd.
 • Spolupráce s klientkami a klienty v jejich přirozeném prostředí bez návaznosti na KA01
 • Oslovení sociálních odborů MČ v Brně
 • Nabídka na podchycení dluhové problematiky osob, které se potýkají s dluhovou problematikou, ale mají bariéry při aktivním vyhledávání pomoci (typická skupina senioři, lidé zdravotně postižení, matky samoživitelky)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Operační program Zaměstnanost plus. Aktivity projektu budou poskytovat kolegyně na adrese Malinovského náměstí 4, ve čtvrtém patře.