Drom – Romské středisko poskytuje podporu romským dospělým v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, poradenství a sociálních služeb. Drom také organizuje kroužky a kulturní aktivity, které umožňují romským dospělým projevit svou kreativitu a zlepšit své fyzické zdraví. Poskytované služby pomáhají romským dospělým získat nové dovednosti a poradit si s různými výzvami, což může mít pozitivní dopad na celou romskou komunitu. Drom také přispívá k posílení romské kultury a odstraňování předsudků vůči romské komunitě.