• doprovod k výslechu nebo k podání vysvětlení na policii – zobrazit kontakt
  • vysvětlit obsah soudních, policejních či jiných úředních obsílek – zobrazit kontakt
  • pomoc se sepsáním trestního oznámení – zobrazit kontakt
  • pomoc při sepisování různých žádostí ve výkonu trestu – zobrazit kontakt
  • pomoc při komunikaci s vězeňskou službou, soudem, Probační a mediační službou ČR a jinými institucemi – zobrazit kontakt
  • pomoc při návratu z výkonu trestu do běžného života – zobrazit kontakt
  • vykonávat alternativní trest – obecně prospěšné práce či společensky prospěšná činnost – zobrazit kontakt
  • pomoc s uplatněním práv poškozeného, zejména nároku na náhradu škody – zobrazit kontakt