Drom – Romské středisko poskytuje důležité služby pro romské děti a mládež a jejich rodiny. Jednou z nejvýznamnějších služeb, které Drom poskytuje, je vzdělávání. Drom nabízí vzdělávací programy pro romské děti, které podporují rozvoj jejich akademických schopností a umožňují jim lépe se přizpůsobit do školního prostředí. Drom také nabízí individuální podporu a poradenství při řešení vzdělávacích potíží, které mohou romské děti často čelit.

Další důležitou službou, kterou Drom poskytuje, jsou různé kroužky a aktivity pro romské děti a mládež, jako jsou taneční kurzy, hudební workshopy, sportovní aktivity a další. Tyto aktivity pomáhají rozvíjet zájmy a schopnosti dětí a mladých lidí a umožňují jim trávit svůj volný čas smysluplným způsobem.

Drom také poskytuje podporu rodinám romských dětí, například prostřednictvím poradenství při výchově dětí, podpory v případě finanční nouze, poradenství ohledně zdravotní péče a další. Tato podpora pomáhá rodinám překonávat různé výzvy, kterým mohou čelit, a umožňuje jim lépe se přizpůsobit do společnosti.

Celkově lze říci, že Drom – Romské středisko pro děti poskytuje důležité služby, které pomáhají romským dětem a mládeži překonávat překážky, které stojí v cestě k dosažení úspěšného a plnohodnotného života, a podporují jejich rozvoj a integraci do společnosti.