Nudíš se, potřebuješ s něčím pomoc, nebo se chceš něco nového naučit? Stav se!

Kontakt

Kdo k nám může přijít?

Jsme tu pro děti a mladé ve věku 6-20 let, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě, nebo jsou ohrožení sociálním vyloučením.

Ty, co navštěvují náš klub, označujeme jako klienty.

Službu nemůžeš využívat pokud, nespadáš do věkové skupiny, nebo tvůj aktuální či dlouhodobí stav neumožňuje bezpečné využívání služby (přenosné nemoci, zdravotní omezení), či nejsi schopný službu využívat (závažné porušování pravidel, nezvládneš uzavřít dohodu o využívání služby, apod.).

Kde nás najdete?

V NZDM DROM máme klub a klubovnu. Obojí najdete uprostřed parku Hvězdička, vstup je z terasy.

 • Klubovna je určená pro děti od 6 do 11 let a je otevřená od pondělí do čtvrtka v čase 13:00 – 17:00.
 • Klub je určen pro mladé věku 12 – 20 let a máme otevřeno od 15:00 do 18:00 také od pondělí do čtvrtka.

Případné změny jsou vždy vyvěšeny na dveřích klubu s odůvodnění, a také zveřejněny na klientském FB profilu.

Co nabízíme?

V klubu i v klubovně může trávit svůj čas a využívat naše vybavení. Zaměřujeme se na aktivní trávení společného času. Pokud tě něco trápí nebo si s něčím nevíš rady, rádi to s tebou probereme a pomůžeme ti vymyslet, jak by se to dalo vyřešit. Pravidelně připravujeme seberozvojové programy, kde se můžeš naučit nebo dozvědět něco nového. Zaměřujeme se také na preventivní programy, kde se dozvíš informace o aktuálních tématech a jejich rizicích. Pokud se staneš klientem, máš také možnost navštěvovat dílny:

 • Výtvarná dílna – rozvoj jemné motoriky a kreativity, naučíš se nové výtvarné techniky
 • Divadelní dílna – rozvoj komunikačních dovedností spolupráce, vyzkoušíš si, co obnáší být hercem
 • Sportovní dílna – rozvoj motoriky a sociálních dovedností, naučíš se nové hry a vyzkoušíš si různé sporty
 • Počítačová dílna – naučíš se ovládat počítač, dozvíš na co si na internetu dát pozor.

Kromě toho také ve spolupráci s tebou rádi naplánujeme výlet, turnaj nebo akci pro ostatní klienty, můžeš si vyzkoušet uvařit dobré jídlo, nebo upéct buchtu, naplánovat výlet do přírody i do města, naplánovat párty nebo ples, a taky jak se připravuje fotbalový turnaj.

Umíme tě vyslechnout a nesoudit. Klientům umíme pomoci s řešením situací týkajících se:

 • školy (prospěch, šikana, docházka, konflikty se spolužáky nebo učiteli, výběr střední školy)
 • hledání brigády a řešení finanční gramotnosti
 • spojené s nudou (často se nudím, nevím, jak se zabavit)
 • vztahy s kamarády (konflikty, nastavení hranic ve vztazích, jak zvládat, když mě do něčeho nutí)
 • v partnerských vztazích (hledání a udržení partnera, sex, …)
 • Vztahy s dospělými (rodiče, učitelé)
 • při experimentování s návykovými látkami
 • s dospíváním
 • a mnoho dalšího

V případě, že ti neumíme pomoct v klubu, pomůžeme ti najít místo, kde ti s tvým problém poradí lépe.

Co plánujeme?

S klienty NZDM jsme v v roce 2022 vyrazili na spoustu zajímavých míst, které jsme navštěvovali v rámci výletů. Poznávali jsme Brno (Lužánky, Medlánky, Svitavské nábřeží), ale i vzdálenější místa jako Moravský kras a rozhlednu Klucanina. Uspořádali jsme ve spolupráci s klienty již 8. výroční ples, fotbalový turnaj a také mnoho workshopů vaření a vyrábění. Díky pomoci potravinové banky si klienti vyzkoušeli péct různé druhy buchet a dortů, připravit si základní pokrmy, ale i občerstvení na akce. S klienty jsme také letos vyzkoušeli, jaké to je přespat v klubovně – měli možnost si naplánovat program, společně jsme připravovali jídlo a učili se překonávat strach ze tmy v rámci stezky odvahy.

V režii NZDM dále proběhlo Velikonoční tvoření, Den dětí, Branný den, kde si klienti mohli vyzkoušet první pomoc, střílení ze vzduchovky, rozdělávání ohně. Také Halloween, Mikulášská a Vánoční besídka.

V rámci týdne nízkoprahových klubů, který zaštiťuje Česká asociace streetwork (ČAS) jsme uspořádali taneční workshop a tradiční meziklubový turnaj ve fotbálku, na kterém jsme spolupracovali s ostatními NZDM v lokalitě. Pro širokou veřejnost jsme zrealizovali v rámci týdne sociálních služeb Den otevřených dveří. Spolu s dalšími NZDM v Brně jsme připravili akci Ruku v Ruce dětem a mladým lidem, která měla za cíl obeznámit širokou veřejnost s existencí a fungováním NZDM. V parku Hvězdička – park Eugena Horvátha jsme se podíleli na organizaci akce Rozloučení s prázdninami.

Kontakty na pracovníky

Vedoucí NZDM, sociální pracovnice
Mgr. Pavla Vincourová
Sociální pracovnice NZDM DROM
Mgr. Eva Krajčovičová
Sociální pracovnice NZDM DROM
Bc. Andrea Petkaničová
Sociální pracovnice NZDM DROM
Bc. Kateřina Bayerová
Sociální pracovnice NZDM DROM
Tereza Kopřivová, DiS.
Pracovnice v sociálních službách NZDM DROM
Radka Macharáčková
Pracovnice v sociálních službách NZDM DROM
Marie Škrdlíková

Povinně zveřejňované informace

Nízkoprahové zařízení pro děti a mladé lidi DROM je podpůrnou službou v procesu socializace dětí a mladých lidí žijících v sociálně vyloučené lokalitě nebo ohrožených sociálním vyloučením. Skrze preventivní působení napomáháme zlepšení nepříznivé sociální situace klientů.

Dlouhodobý cíl Naším dlouhodobým cílem je provázet klienta v obdobích, kdy není schopen vlastními silami řešit svou nepříznivou životní situaci.

Strategické cíle Strategie vybavit naše klienty takovými dovednostmi, aby dokázali v dospělosti samostatně fungovat ve společnosti, spočívá v posilování předpokladů úspěšné

 1. socializace:
 2. sebedůvěra
 3. cílevědomost
 4. práce s informacemi
 5. aktivní přístup
 6. interakce (se světem mimo SVL)

Pracovníci v klubu se řídí těmito zásadami:

 • Nízkoprahovost = službu poskytujeme zdarma, můžeš ji využívat anonymně a účastnit se dobrovolně, jen tak jak ti to vyhovuje, můžeš se podílet na programu.
 • Individuální přístup = ke každému klientovi přistupujeme zvlášť, podle jeho potřeb
 • Respekt = přijímáme klienty bez ohledu na jejich názory a postoje
 • Zvyšování kompetencí = učíme klienty, aby dokázali obtížné situace řešit samostatně.
 • Diskrétnost = to co se během rozhovorů dozvíme je soukromé, jsme vázáni mlčenlivostí
 • Nestrannost = poskytujeme službu bez ohledu na naše vlastní postoje a pocity.
 • Nezávislost = jednáme nezávisle na postoji jiných subjektů
 • Odbornost a profesionalita = v klubu pracují lidé s odpovídajícím vzděláním a pracují na svém dalším rozvoji
 • Etický přístup = pracovníci se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků české republiky a etickým kodexem České asociace streetwork
 • Jednání v souladu se zákony = pracovníci vždy jednají v souladu s platnými zákony

V klubu má každý klient právo informace, na soukromí, právo na to vědět, co si o tobě zaznamenáváme, vybrat si pracovníka, se kterým chci pracovat, právo na respekt a právo si stěžovat.

V klubu chceme, aby se všichni cítili dobře a byl tam bezpečný prostor, k tomu nám slouží pravidla, která je nutná dodržovat.

 1. Na klubu mluvíme a chováme se k sobě hezky a s respektem, mluvíme spolu slušně
 2. Vybavení se chováme slušně a v pořádku jej vracíme na místo
 3. Službu využíváme střízlivý (drogy, alkohol)
 4. S pracovnicemi i ostatními klienty nemluvíme se sexuálním podtextem
 5. Při využívání služby u sebe nemáme zbraně a pyrotechniku
 6. Respektujeme pokyny a rozhodnutí pracovníků, které se týkají provozu klubu
 7. Dodržujeme termíny domluvených schůzek, nebo se včas omluvíme
 8. Pravidelně spolupracujeme s klíčovým pracovníkem

Pokud se ti něco v klubu nelíbí nejjednodušší je nám to říct, pokud by ses z jakéhokoliv důvodu bál, stížnost můžeš napsat:

 • Do schránky důvěry, která je umístěná v prostorách záchodů.
 • poslat poštou na adresu: DROM, romské středisko, Hvězdova 9, 602 00 Brno
 • poslat e-mailem na adresu pavla.vincourova@drom.cz
 • nebo zavolat telefonicky 602 784 434

Stížnosti vyřizuje vedoucí klubu Pavla Vincourová. V případě, že si stěžuješ na vedoucího pracovníka, vyřizuje stížnosti ředitel organizace.