Podporujeme děti a pomáháme jim získat kvalitní vzdělání!

Kontakt

Co nabízíme?

  • Pravidelné individuální doučování – tak často, jak je potřeba a jak dovolí naše možnosti
  • Doučování je zdarma a probíhá v DROM, případně on-line – doučují lektoři DROM, školení dobrovolníci nebo studenti pedagogické fakulty
  • Mentoring – což je intenzivní forma spolupráce s dítětem, rodiči, doučujícím a pedagogy, aby bylo doučování co nejefektivnější
  • Pomoc při obtížných situacích spojených se vzděláváním (výběr ZŠ, SŠ, doprovod do PPP, SPC)

Co je naším cílem?

Program je zaměřený na vzdělávání a osobnostní rozvoj dětí a mládeže pocházejících z rodin, které dostatečně nemohou své potomky při cestě za vzděláním podpořit. Naším cílem je posílit u studentů vnitřní motivaci a samostatnost, zvýšit jejich kompetence i sebevědomí pokračovat ve studiu na středních školách a učilištích.

Historie programu doučování

Doučování vzniklo v roce 2004 při Muzeu romské kultury, kde existoval Dětský muzejní klub zaměřený na volnočasové aktivity pro děti z okolní lokality. Při intenzivnější práci s dětmi se ukázalo, že potřebují podporu zejména v oblasti vzdělávání, proto vzniklo individuální doučování a později mentoring. V roce 2010 byla navázána spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, jejíž studenti tak u nás mají možnost absolvovat svoji praxi. Rok 2013 patří mezi jeden z nejúspěšnějších, program získal prestižní Cenu Erste za aktivity na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (zúčastnilo se 2000 projektů z 15 zemí). O tři roky později Doučování vstoupilo do projektu Magistrátu města Brna financovaného EU, který byl určen na podporu vzdělávání a inkluze. V roce 2019 program oslavil 15 let svého trvání a současně změnil zaštiťující organizaci – přešel do romského střediska DROM, pod jehož hlavičkou funguje doposud.

Kdy a kde nás najdete

Doučování probíhá od pondělí do čtvrtka v čase 13:00 – 17:00 v učebně na Hvězdové 9, Brno.

Kontakty na pracovníky

Přihlášky a bližší informace k programu:​

Vedoucí NZDM DROM
Mgr. Pavla Vincourová
Lektorka a mentorka doučování
Jana Šafaříková
Lektor
Jan Goliáš
Lektor
Jakub Šafář