Vedoucí programu Komplexní práce s rodinou a podpory a pomoci pěstounským rodinám
Mgr. Marcela Klimparová

Bratislavská 227/41, Brno 602 00