DROM, romské středisko umožňuje absolvování krátkodobých i dlouhodobých stáží/praxí pro studenty a jiné zájemce ve vybraných službách a programech.

Krátkodobé a dlouhodobé stáže/praxe – naše organizace je poskytovatelem sociálních služeb a dalších programů. Podrobnou nabídku služeb a programů najdete na webových stránkách v sekci Co děláme. V případě zájmu je nutné si vybrat službu, ve které byste chtěli stáž absolvovat a kontaktovat přímo vedoucí/vedoucího vybrané služby. Jednotliví vedoucí Vám poskytnou bližší informace.

Sociální služby a programy umožňující stáže a praxe:
Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti – poskytuje dlouhodobé i krátkodobé stáže
Kontakt: Mgr. Simona Wachsbergerová, tel.: +420 777 477 819, e-mail: simona.wachsbergerova@drom.cz

Komplexní práce s rodinou a pěstouny – poskytuje krátkodobou/jednodenní stáž
Kontakt: Mgr. Marcela Klimparová, tel.: +420 728 386 041, e-mail: marcela.klimparova@drom.cz

Kontaktní centrum DROM – poskytuje dlouhodobé stáže (min. 1 měsíc) pro studenty VŠ a VOŠ sociálních oborů a adiktologie, upřednostňujeme studenty se zájmem o cílovou skupinu Kontaktního centra DROM. Podmínkou je věk 21 let a osobní schůzka před nástupem stáže. Po domluvě je možné domluvit exkurzi v našem zařízení pro školní skupiny (střední a vysoké školy).
Kontakt: Mgr. Barbora Kotásková, tel.: +420 730 163 125, e-mail: barbora.kotaskova@drom.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM – poskytuje dlouhodobé praxe a jednorázové exkurze. Minimální délka praxe je 1 měsíc. Praxe jsou poskytovány studentům VOŠ a VŠ ve věku minimálně 20 let. První kontakt je pomocí emailu. Následuje vyrozumění o možnosti konání praxe od vedoucího praxe nebo vedoucího NZDM. Požadujeme osobní schůzku a předání informací o praxi před zahájením praxe. Je také možné domluvit v zařízení exkurzi s doprovodným preventivním programem pro základní, střední a vysoké školy.

Kontakt: Mgr. Pavla Vincourová, tel.: +420 602 784 434, e-mail: pavla.vincourova@drom.cz

Terénní sociální práce Brno – poskytuje krátkodobé stáže v rámci terénních programů v rozsahu 1-2 dny, tyto stáže zahrnují představení služby Terénní sociální práce Brno a možnost účasti na práci v terénu
Kontakt: Mgr. Radek Kratochvíl, tel.: +420 777 477 822, e-mail: radek.kratochvil@drom.cz

Dále poskytuje dlouhodobé stáže a praxe studentkám a studentům právnických fakult, mentorem je Kristýna Fuchsová.
Kontakt: JUDr. Kristýna Fuchsová, tel.: +420 733 613 989, e-mail: kristyna.fuchsova@drom.cz

Exkurze individuální/hromadné – je možné si domluvit exkurzi (např. návštěva studentů/škol i ze zahraničí), kde vás seznámíme s chodem naší organizace, s poskytovanými službami atd. Náplň exkurze lze ujednat dle vašich požadavků a našich možností. V tomto případě kontaktujte: Mgr. Klára Šallé, DiS. (tel.: +420 730 166 316, e-mail: klara.salle@drom.cz)

Dokument stáže 2022