Tiskové zprávy

31.08.2015

Výběrové řízení na sociálního pracovníka/ci NZDM

Příspěvková organizace DROM, romské středisko vypisuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník/ice v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DROM. ...


20.05.2015

Výroční zpráva DROM,romské středisko

Vážení přátelé, je za námi další rok činnosti naší organizace, se kterým bychom Vás rádi v této výroční zprávě seznámili.V roce 2014 pomáhaly naše sociální služby – terénní programy a nízkoprahové zař...


24.03.2015

Děti ze sociálně vyloučených lokalit hledaly cestu ke vzdělání

Hlavním smyslem projektu bylo podpořit vzdělávání dětí, motivovat je k dokončení školy a pomoci jim s uplatněním v dalším profesním životě. ...


26.01.2015

Obecně prospěšné práce chtějí i nadále pomáhat lokalitě

Dva roky realizovala příspěvková organizace DROM, romské středisko, projekt „Cestou komunitní práce“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00380) financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Oper...