Zapojili jsme se do akce UKLIĎME ČESKO!

Zapojili jsme se do akce UKLIĎME ČESKO!
V sobotu 6. 4. 2024 jsme se sešli v parku Hvězdička v rámci akce Ukliďme Česko, abychom společně přispěli k čistšímu a zdravějšímu prostředí. Sběr odpadků se stal nejen ekologickou aktivitou, ale i příležitostí k posílení komunity a vědomí o důležitosti ochrany životního prostředí.
 
V parku Hvězdička se nás sešlo skutečně hodně, zaměstnanci naší organizace v čele s panem ředitelem Jiřím Frolcem a zástupcem ředitele Miroslavem Zimou. Zástupci Rady města Brna v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou, dále pak zástupci vedení Městské části Brno-střed a MČ Brno-sever včetně obou starostů Vojtěcha Mencla a Martina Malečka, plus pracovníci společnosti Starez Sport.
 
Společně jsme udělali velký kus práce. Na závěr jsme si společně opekli špekáčky a zaslouženě si na nich pochutnali.

Zpět