Milostivé léto II

Milostivé léto II

Milostivé léto II.

Co to je? 

V období od 1. září do 30. listopadu 2022 máte možnost u vašich exekucí splatit pouze původní dluh a poplatek exekutorovi, všechny úroky a pokuty za vedení exekuce budou odpuštěny. 

Kterých exekucí se to týká? 

Ukončit je možné soudně vymáhané exekuce za dluhy
u veřejnoprávních subjektů zahájené před 28. říjnem 2021, konkrétně např. u: 

 • zdravotních pojišťoven
 • České televize a Českého rozhlasu
 • ČEZ
 • městských dopravních podniků 
 • krajských nemocnic (za regulační poplatky)
 • měst (za dluhy na nájmu, na odpadech)
 • soukromých subjektů, které se dobrovolně zapojily nebo zapojí (např. banky, úvěrové společnosti)

Co je potřeba udělat? 

 • Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz
 • Nejpozději do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč. Platba musí proběhnout jednorázově, částka musí být na účtu exekutora do 30. 11. 2022.

Kterých exekucí se to netýká? 

 • exekucí, které byly zahájeny po 28. říjnu 2021
 • exekucí osob, u kterých probíhá insolvenční řízení
 • exekucí za dluhy vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.)
 • exekucí za dluhy, které si věřitel vymáhá sám 
 • exekucí za dluhy na výživném, za peněžité tresty a náhrady škody za úmyslné trestné činy
 • dluhy, které vymáhá přímo soud nebo jiná organizační složka státu: například správce daně v daňové exekuci (finanční úřady), pokuty, sankce, přeplatky a nedoplatky vůči ČSSZ, OSSZ, Úřadu práce ČR, náklady trestního řízení apod.

Kdo mi s tím může pomoci? 

Pracovníci TSP, DROM, romské středisko, Hvězdová 9, Brno:

Mgr. Radek Kratochvíl,radek.kratochvil@drom.cz
+420 777 477 822

 Mgr. Veronika Hotárková, veronika.hotarkova@drom.cz
+420 734 684 978

Mgr. Dagmar Adamcová, dagmar.adamcova@drom.cz
+420 777 477 821

Mgr. Anna Husáková, anna.husakova@drom.cz
+420 606 039 045

Andrea Kubíčková, DiS., andrea.kubickova@drom.cz
+420 734 862 872

Zpět