Od 1. 11. jsme zahájili realizaci projektu Poskytování dluhového poradenství v sociálně vyloučených lokalitách města Brna II.

Cílem projektu je pomoci osobám žijícím v brněnských sociálně vyloučených lokalitách a dalším osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením žijícím ve městě Brně s řešením problémů s DLUHY a PŘEDLUŽENÍM a zároveň zvyšovat jejich finanční, dluhovou a související právní gramotnost jako prevenci proti dalšímu zadlužování.
 
  • V rámci projektu bude poskytována sociální služba ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ se zaměřením na dluhové poradenství a zpracovávány insolvenční návrhy.
  • Nové kolegyně budou s klientkami a klienty řešit přípravu na vstup do insolvenčního řízení, podávání insolvenčních návrhů a budou je tímto procesem provázet. Budou podporovat naše klientky a klienty ve snaze zorientovat se ve svých závazcích, při komunikaci s věřiteli a budou jim podávat poradenství ve věci porozumění či podávání dokumentů souvisejících s řešením dluhů.
  • Projekt (CZ.03.02.01/00/22_018/0001140) je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Operační program Zaměstnanost plus.
  • Aktivity projektu budou poskytovat kolegyně na adrese Malinovského náměstí 4, ve čtvrtém patře, v kanceláři č.470-477.

Zpět