Oznámení změny na pozici ředitele příspěvkové organizace DROM, romské středisko

Oznámení změny na pozici ředitele příspěvkové organizace DROM, romské středisko

Vážení kolegové, naši příznivci, 

rádi bychom Vás informovali o tom, že v polovině dubna došlo ke změně na pozici ředitele DROM, romského střediska. Novým ředitelem se stal Ing. Jiří Frolec. Ve veřejné správě působí od r. 1994, od roku 2011 pracoval ve státní službě na Krajské pobočce Úřadu práce v Brně. Jeho oborem byly nepojistné sociální dávky. V posledním roce a půl byl pověřen zastupováním ředitele krajské pobočky.

Jeho vizí je naplňovat poslání organizace DROM, pomáhat jednotlivcům, rodinám, skupinám ohroženým sociálním vyloučením, spolupůsobit v procesu sociálního začleňování, mapovat problémy sociálně vyloučených lokalit a propojovat subjekty veřejné správy a neziskového sektoru na místní úrovni.

Zpět