PF 2022

PF 2022

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vám touto cestou popřáli krásné a radostné Vánoce a do nového roku především pevné zdraví, štěstí, hodně osobních i pracovních úspěchů.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň i v tak náročném roce a věříme, že se v tom dalším budeme setkávat i více osobně.

zaměstnanci organizace DROM, romské středisko

PF2022.pdf

Zpět