Program Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti dostal pochvalu!

Program Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti dostal pochvalu!
Dnes se vám chceme pochlubit POCHVALOU, kterou jsme obdrželi od vedoucího Probační a mediační služby Brno, pana Mgr. Tomáše Řiháka, který o nás napsal:
 
„Pro Probační a mediační službu je DROM dlouholetým partnerem v oblasti trestní justice a prevence protiprávního jednání. Spolupráce s DROMEM si velmi vážíme. Naši klienti můžou využívat služeb DROM v celé šíři (od trávení volného času, po pomoc s bydlením, dluhy atd.). A také v DROM mohou klienti Probační a mediační služby vykonávat soudem uložené tresty a trestní opatření obecně prospěšné práce i uložená výchovná opatření společensky prospěšnou činnost či doučování. Vážíme si profesionality pracovníků organizace. Spolupráce s nimi byla zatím vždy na vysoké profesní úrovni. DROM vnímáme jako důležitého partnera pro výkon naší služby. Organizaci DROM bychom chtěli podpořit a přejeme si, aby naše spolupráce pokračovala ve stejném duchu i nadále.“
 
S Probační a mediační službou Brno spolupracuje program Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti již několik let. Pochvala nás velmi potěšila, děkujeme a těšíme se na další společnou práci.

Zpět