Společný úklid s klienty

Společný úklid s klienty
Každého půl roku pořádá KC DROM společný úklid s klienty. Nyní tato akce proběhla na dětský den 1. 6. 2023, kdy pracovníci KC spolu s klienty procházeli ulicemi Bratislavská, Francouzská, Husovická, Tkalcovská, Špitálka, Radlas a Cejl, aby tyto ulice byly nejen pro děti o něco čistější a hlavně bezpečnější. Ačkoliv se pracovníci sběru jehel věnují několikrát týdně, na akci „Společný úklid“ posbírali během dvou hodin 152 stříkaček. Součástí těchto úklidů je také sběr odpadků, kterými naplnili během prvních pár minut několik pytlů, a další desítky pytlů by ještě jistě našly své využití. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se úklidu spolu s našimi pracovníky zúčastnili. 
 
Za rok 2022 jsme z ulic vysbírali celkem 3677 použitých stříkaček, a za letošní rok evidujeme celkem 1886 stříkaček. Sběrem stříkaček se snažíme přispívat nejen k čistšímu prostředí, ale také předcházet šíření infekčních chorob, uvedly kolegyně z Káčka.
Pokud byste na ulici našli pohozenou stříkačku, můžete nám nález telefonicky nahlásit. Najdete nás na www.drom.cz/kontaktni-centrum
Děkujeme všem, kteří se úklidu spolu s našimi pracovníky zúčastnili.

Zpět