Týmy asistence obětem a pachatelům trestné činnosti a kontaktního centra DROM zavítaly do Ostravy

Týmy asistence obětem a pachatelům trestné činnosti a kontaktního centra DROM zavítaly do Ostravy

Ve středu 15. června se vedoucí Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti Simona Wachsbergerová společně s týmem Kontaktního centra DROM vypravili do Ostravy, kde na ně čekal opravdu bohatý program. Dopoledne navštívili Kontaktní centrum Renarkon, kde se seznámili s vedoucí centra Beátou Oravcovou, která vysvětlila chod kontaktního centra. Diskutováno bylo také o problematickém vnímání činnosti centra ze strany některých politiků, způsob financování služby, o návazných službách a o struktuře a specifikách ostravských uživatelů (např. výrazná převaha pervitinu).

Poté  kolegyně navštívily Klub Absolvent, kde je přivítal koordinátor Ladislav Fabián se dvěma recovery kouči Miriam a Romanem. Představitelé klubu vysvětlili roli a způsob přípravy recovery koučů a sdíleli své zkušenosti ze setkání s klienty a ze svépomocných skupin. Probírány byly také poznatky z recovery housů ze zahraničí (Velká Británie, Nizozemsko) a další plány rozvoje Klubu Absolvent.

Odpolední program byl věnován setkání multidisciplinárního týmu prevence kriminality v areálu azylového domu Armády spásy a setkání se zástupkyní programu Nechme dětem dětství v Centru sociálních služeb Ostrava.

Hlavním cílem bylainspirace a výměna zkušeností ve vybraných ostravských organizacích zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality.

Zpět