Zapojte se do projektu Právo na vzdělání!

Zapojte se do projektu Právo na vzdělání!

V rámci projektu hledáme rodiny ochotné podělit se o svou zkušenost s diskriminačním přístupem ve vzdělávání a překážkami, s nimiž se jejich děti musely vypořádat.

V čem projekt spočívá?

Projekt se zabývá dlouhodobým problémem porušování práva na vzdělání, přičemž se soustředí se především na romské děti a děti se zdravotním postižením. Účelem je odborně zmapovat, zda je zajištěn rovný přístup ke vzdělání pro každé dítě a jak lze efektivně postupovat k dosažení jeho dodržování.

Cílem je vytvoření ucelené analýzy, která poukáže na systémové nedostatky a odhalí vhodné strategie k vymáhání práva na vzdělání skrze prostředky českého i mezinárodního práva.

Rozhovor proběhne vzhledem k současné epidemiologické situaci online. Samozřejmostí je dodržování etických zásad, informovaný souhlas a možná anonymizace výpovědí. Smyslem je zachycení Vaší autentické osobní zkušenosti, která může přispět ke zlepšení současného stavu a větší vymahatelnosti práva na vzdělání znevýhodněných dětí.

Kontaktní osoba:

Lucie Arendacká, lucie.arendacka@amnesty.cz

Zpět