Zástupci DROM zamířili do Lipska

Zástupci DROM zamířili do Lipska

Ve dnech 29.9. – 2.10. 2018 se 2 pracovnice z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež DROM a jeden pracovník z Komunitního centra DROM zúčastnili zahraniční pracovní cesty do partnerského města Brna – Lipska. Pracovníci DROM se seznámili s místní organizací a jejími zaměstnanci, kteří o spolupráci projevili prvotní zájem. Organizace nese název podle ulice, ve které sídlí – Haus Steinstraße a je to velmi příjemné prostředí, které nabízí širokou škálu volnočasových aktivit nejen pro děti, ale i pro dospělé. Lidé si zde mohou vybrat od návštěvy keramického workshopu, přes kurzy knihtisku až k divadelní dílně. Oproti DROM Haus Steinstraße nenabízí sociální, ale volnočasové služby.  Zaměstnanci centra pak byli na oplátku seznámeni i s organizací DROM a jejím fungováním (i když pouze formou prezentace).  Cílem celé akce bylo zejména seznámit se s místní organizací a jejími zaměstnanci, navázat vztahy a pobavit se o budoucí spolupráci a možnostech, které obě organizace mají. Celá akce proběhla ve velmi příjemném duchu a celkově se vydařila.

Zpět